Είμαι άνεργη και ανύπαντρη μητέρα και έχω σπίτι στο όνομά μου από κληρονομιά. Δικαιούμαι το σχολικό βοήθημα;

0

Ερώτηση

«Είμαι μία άγαμη, άνεργη μητέρα. Έχω ένα πολύ μικρό σπίτι στο όνομά μου από κληρονομιά, στο οποίο ζούμε εγώ, ο 6χρονος γιος μου και οι γονείς μου. Εγώ δικαιούμαι το επίδομα;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «A Law firm»

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχολικού επιδόματος είναι οι εξής:

1.Το πραγματικό ή το τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ.

2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.

3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται, κατά δήλωσή τους στην Εφορία

4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο.

Ο Νόμος απαιτεί οι παραπάνω προϋποθέσεις να ισχύουν σωρευτικά (δηλαδή όλες μαζί) και όχι διαζευκτικά, προκειμένου κάποιος γονέας να λάβει το σχολικό επίδομα. Εσείς εφόσον έχετε στο όνομά σας περιουσιακό στοιχείο , δηλαδή το σπίτι σας, δεν δικαιούστε να το λάβετε.

Δικηγορική εταιρία «A Law firm»
Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη
Δικηγόρος
Πατρ. Ιωακείμ 8,
Αθήνα 10674
Τηλ: +30 210 7236050
Fax: +30 210 7236052
Email: s.vlachou@alawfirm.gr
Web: http://www.alawfirm.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!