Είμαι διαζευγμένη δημόσιος υπάλληλος και μένω μακριά από το παιδί μου. Μπορώ να πάρω μετάθεση;

0

Ερώτηση

« Καλησπέρα είμαι Δ.Υ. και χωρισμένη με ένα ανήλικο τέκνο 17 μηνών. Προσπαθώ να πάρω μετακίνηση ή απόσπαση ή μετάθεση από την εργασία μου για να είμαι κοντά στους δικούς μου ανθρώπους για να με βοηθούν με το παιδί.Ο πρώην σύζυγος δεν μου έχει δώσει καθόλου διατροφή ούτε πιστεύω θα πάρω ποτέ. Υπάρχει κανένας νόμος να με βοηθήσει για να είμαι κοντά στο παιδί μου; Το παιδί μου το έχει αυτή τη στιγμή η μητέρα μου επειδή εγώ δουλεύω με κυκλικό ωράριο σε άλλη πόλη 400 χλ μακριά«.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Ενόψει της εντυπωσιακής αύξησης του ποσοστού των μονογονεϊκών οικογενειών στις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, θεσπίστηκε μία σειρά από κοινωνικοοικονομικές παροχές, οι οποίες πρωταρχικό στόχο έχουν τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου διαβίωσης των μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες αφορούν επιδόματα, βελτιωμένα ωράρια, άδειες, δικαιώματα προτίμησης σε παιδικούς σταθμούς, διευκολύνσεις σε τραπεζικά δάνεια, οικονομικά προγράμματα απορρόφησης στην αγορά, μειωμένες στρατιωτικές θητείας τέκνων, δελτία κοινωνικού τουρισμού, κλπ.

Αναφορικά με το θέμα της ευνοϊκής μετάθεσης, απόσπασης, τοποθέτησης, η ελληνική νομοθεσία βρίθει ευνοϊκών διατάξεων σε σχέση με την ευπαθή κοινωνική ομάδα των μονογονέων. Λόγου χάρη το ΠΔ 100/2003 που αφορά τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού προβλέπει ειδικά προνόμια ευνοϊκής μετάθεσης  στον τόπο συμφερόντων για μία μητέρα λ.χ. που τελεί σε διάζευξη, στην οποία δίνεται προτεραιότητα. Το παραπάνω το αναφέρω διότι από τα λεγόμενά σας και την αναφορά σας ότι είστε Δ.Υ. και δουλεύετε με κυλιόμενο ωράριο, εικάζω ότι πιθανώς δουλεύετε σε κάποιο Σώμα Ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο σημείο είναι η διεκδίκηση του κονδυλίου διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου σας, το οποίο συνιστά υποχρέωσή σας ως ασκούσης νόμω αλλά και εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, από το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να παραιτηθείτε. Στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του Α.Κ. ορίζεται ρητά ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους.

Θα πρέπει επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει μία σειρά από νομικά ένδικα βοηθήματα με τα οποία μπορείτε να διασφαλίσετε την καταβολή του χρηματικού ποσού της διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου σας, ασχέτως εάν ο έτερος γονέας ολιγωρεί ή αρνείται να καταβάλλει οιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Ντόβα και Συνεργατών
Ακαδημίας 61, Αθήνα Τ.Κ. 10679
Τηλέφωνα:  210 3613836 / Fax: 210 7785933
Email: info@ntova.gr
Web: http://ntova.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!