Αρκεί το Σύμφωνο Συμβίωσης για να πάρει η κοπέλα μου την Ελληνική Ιθαγένεια ή απαιτείται κανονικός γάμος;

0

Σκοπεύω να κάνω Σύμφωνο Συμβίωσης με την αλλοδαπή κοπέλα μου. Θα μπορέσει λόγω αυτού να πάρει την Ελληνική Ιθαγένεια ή μήπως θα πρέπει να γίνει κανονικός γάμος (πολιτικός ή θρησκευτικός);

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Δάφνη Ι. Σιώπη

Το σύμφωνο συμβίωσης συνάπτεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων ενώπιον Συμβολαιογράφου. Για την σύναψή του είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των μερών (δεν είναι δηλαδή δυνατή η σύναψη μέσω πληρεξουσίου), ενώ τα μέρη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα εξατομικευτικά έγγραφα.

Με τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης, ο αλλοδαπός που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα μπορεί να αιτηθεί να λάβει νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταθέσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί κατά το διάστημα που ο/η αλλοδαπός/-ή διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή κατά τον χρόνο ισχύος της θεώρησης εισόδου (Visa) που κατέχει. Η άδεια διαμονής που χορηγείται έχει ισχύ για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για δύο (2) ακόμη έτη.

Ο αλλοδαπός που συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη δεν μπορεί να λάβει αμέσως την Ελληνική ιθαγένεια, αλλά θα πρέπει να περάσει μια χρονική διάρκεια της τάξεως των επτά (7) ετών, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει κανονικά το σύμφωνο συμβίωσης του αλλοδαπού με τον Έλληνα και ο αλλοδαπός διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορεί να αιτηθεί ο αλλοδαπός να λάβει την ελληνική ιθαγένεια.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε περίπτωση γάμου, εκτός αν αποκτηθεί κοινό τέκνο, οπότε και στην περίπτωση αυτή μπορεί ο αλλοδαπός να αιτηθεί να λάβει την ελληνική ιθαγένεια σε συντομότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε τρία (3) χρόνια από τη σύναψη του γάμου και τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια κάποιος αλλοδαπός, θα πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, καθώς και να είναι εξοικειωμένος με την ελληνική ιστορία και κουλτούρα, γνώσεις στις οποίες εξετάζεται κατά την διάρκεια συνέντευξης.

Συνεπώς, στην δική σας περίπτωση, επί του παρόντος δεν δύναται να λάβει η αλλοδαπή σύντροφός σας την ελληνική ιθαγένεια μόνο με τη σύναψη του συμφώνου συμβιώσεως, παρά μόνο δύναται να λάβει νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα για διάστημα ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που αντί του συμφώνου συμβίωσης προτιμήσετε την τέλεση γάμου, θα λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε (5) έτη. Προκειμένου να λάβει την ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει να συντρέξουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Δάφνη Ι. Σιώπη
Δικηγόρος LLM
Αγ. Σοφίας 24
Θεσσαλονίκη 54622
Τηλ: 2313 079293
Κιν: 6977568673
Email: dsiopi.law@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!