Μπορώ μετά από 10 χρόνια διαζυγίου, να ζητήσω αναπροσαρμογή στο ποσό της διατροφής;

0

Ερώτηση

«Ήθελα να μάθω πως ορίζεται μια διατροφή αν μετά από δέκα χρόνια συναινετικού διαζυγίου, ζητήσω να πάω δικαστικώς για να αλλάξει το ποσό αυτής».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία  Ευγενία Φωτοπούλου

Σύμφωνα με τη θεωρία, διατροφή είναι το σύνολο των αγαθών (χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά και υπηρεσίες) που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τις άμεσες βιοτικές του ανάγκες. Σε εσάς προφανώς έχει επιδικαστεί κάποια διατροφή με δικαστική απόφαση προ δεκαετίας, πλην όμως σήμερα προφανώς έχουν αλλάξει προφανώς οι συνθήκες διαβίωσης και άρα και οι ανάγκες που προσδιορίζουν το ύψος της διατροφής. Επίσης, προφανώς έχουν αλλάξει και οι συνθήκες ζωής οι δικές σας και του πρώην συζύγου. Άρα για να πιθανολογηθεί τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει μια αίτηση στο δικαστήριο τώρα που να προσδιορίζει το ύψος της διατροφής, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν η οικονομική κατάσταση η δική σας και του πρώην συζύγου, η ανάγκες του τέκνου ανάλογα με την ηλικία του και τις δραστηριότητές του, καθώς και εν γένει το κόστος διαβίωσης του τέκνου βάσει του επιπέδου ζωής που μέχρι σήμερα συνήθιζε να κάνει. Πάντως, σε περίπτωση που αποδείξετε στο δικαστήριο ότι οι ισχυρισμοί σας περί αλλαγής τρόπου ζωής πράγματι συντρέχουν, τότε θα επιδικαστεί και η ανάλογη διατροφή.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!