Αν η πρώην σύζυγος αποφασίσει να αλλάξει πόλη μαζί με τα παιδιά, μπορώ να βάλω χιλιομετρικό όριο;

0

Με την πρώην σύζυγό μου είμαστε σε διάσταση εδώ και 6 μήνες, έχει κρατήσει αυτή την επιμέλεια των παιδιών και μέχρι στιγμής υπάρχει καλή επικοινωνία. Έχω 2 παιδιά, 9 και έξι ετών, εάν η πρώην συζυγός μου αποφασίσει να αλλάξει τόπο κατοικίας υπάρχει κάποιο όριο χιλιομετρικό για το πού μπορεί να πάει; Με δεδομένο ότι εγώ ήρθα στην πόλη της και αποφάσισα να παραμείνω μετά το χωρισμό, ξαναρχίζοντας την ζωή μου επαγγελματικά (καθότι δουλεύαμε σε κοινή δουλεία). Εάν αποφασίσει να αλλάξει τόπο κατοικίας για οποιοδήποτε λόγο, εγώ έχω κάποιο δικαίωμα σε αυτή της την απόφαση, καθότι τα παιδιά μου θα την ακολουθήσουν; Μπορώ να την αποτρέψω αφού δεν θα μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου, τόσο συχνά όσο τώρα;

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη 

Σύμφωνα με το άρθρο 1520 ΑΚ «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.»

Από τη διατύπωση της ερώτησής σας, συνάγουμε ότι ακόμα δεν έχει λυθεί οριστικά, με δικαστική απόφαση, ο γάμος με τη σύζυγό σας. Με δεδομένο αυτό, η οδός που μπορείτε να ακολουθήσετε, για να ελέγξετε παράγοντες, όπως ο τόπος διαμονής των τέκνων σας και η επικοινωνία σας μαζί τους, είναι να ασκήσετε ασφαλιστικά μέτρα κατά της συζύγου σας, αν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη ή μόνο αγωγή κατά της συζύγου, για ανάθεση της επιμέλειας σε εσάς ή επικοινωνίας μαζί σας.

Επί της αγωγής σας, θα εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία, εκτός των άλλων, θα ορίζει και τα χρονικά διαστήματα στα οποία θα έχετε το δικαίωμα να έρχεστε σε επαφή με τα ανήλικα τέκνα σας. Κατά τις μέρες και τις ώρες αυτές, η σύζυγός σας, επ’ απειλή ποινικών κυρώσεων, είναι υποχρεωμένη να μην παρεμποδίζει την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματός σας.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο γονέας, με τον οποίο διαμένει το παιδί, αναγκάζεται να μετακομίσει σε άλλη πόλη ή χώρα, με συνέπεια να δυσχεραίνεται το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα, γίνεται δεκτό ότι επικρατεί το δικαίωμα της επιμέλειας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα (π.χ. στις διακοπές).

Οι λεπτομέρειες για την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας ρυθμίζονται από το δικαστήριο, το οποίο καθορίζει το χρόνο και τρόπο επικοινωνίας.

Κατά την άποψη που επικρατεί στη νομολογία, τη ρύθμιση μπορεί να ζητήσει μόνο ο γονέας ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια. Ωστόσο, η νομολογιακή αυτή ρύθμιση δεν φαίνεται ορθή, καθώς το άρθρο 1520 Α.Κ. επιτρέπει την ενεργητική νομιμοποίηση και του γονέα που έχει την επιμέλεια. Παρόμοια λύση εξυπηρετεί και το συμφέρον του τέκνου, αφού ο τρόπος με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα επικοινωνίας συνιστά κρίσιμο στοιχείο για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος

Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!