Αν η μητέρα και το τέκνο ακολουθήσουν τη διαδικασία πρόσληψης πατρωνύμου, χάνουν το δικαίωμα μελλοντικής αναγνώρισης;

0

Αν ακολουθήσουμε, μέσω Δήμου, τη διαδικασία πρόσληψης πατρωνύμου και επωνύμου του βιολογικού πατέρα, όπως εσείς περιγράφετε για να μην είναι τυπικά αγνώστου πατρός το τέκνο, μετά τί ισχύει, δηλαδή αν θελήσουμε αργότερα την εκούσια ή δικαστική αναγνώρισή του; Η μητέρα και το τέκνο ΧΑΝΟΥΝ πλέον αυτό το δικαίωμα της μελλοντικής αναγνώρισης, αν προηγουμένως ακολούθησαν την παραπάνω διαδικασία της πρόσληψης πατρωνύμου και επωνύμου; Αν δεν χάνουν τα δικαιώματά τους για αναγνώριση τότε οι ίδιες διατάξεις (αυτοτελή δικαιώματα, προθεσμίες κλπ) του Α.Κ. ισχύουν και μετά;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ζωή Παυλίδου

Σύμφωνα με το α. 1506 , το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του. Αν στη συνέχεια ακολουθήσει είτε γάμος είτε εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, μπορεί το επώνυμο να αντικατασταθεί ή να προστεθεί το επώνυμο του βιολογικού πατέρα. Ωστόσο, η υπ’ αριθ. Φ.91400/2961 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους» δίνει τη δυνατότητα στη μητέρα να πραγματοποιήσει αίτηση στο δημοτολόγιο που είναι εγγεγραμμένο το τέκνο της, προκειμένου να καταχωρηθεί ως επώνυμο πατέρα το επώνυμο που επιθυμεί.

Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την αποφυγή στιγματισμού του τέκνου και σε καμία περίπτωση δε φέρει τα αποτελέσματα της εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης. Ο νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένη αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος της εκούσιας αναγνώρισης. Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 1475 ΑΚ, ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο του που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα. Η εν λόγω δήλωση αναγνώρισης του πατέρα γίνεται συμβολαιογραφικά και αυτοπροσώπως. Το ίδιο ισχύει και για τη συναίνεση της μητέρας η οποία επίσης παρέχεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου.

Αν ένα εκ των δύο μερών δεν συναινεί στην εκούσια αναγνώριση υπάρχει δυνατότητα για δικαστική αναγνώριση. Ειδικότερα, όταν ο πατέρας δεν προβαίνει σε εκούσια αναγνώριση, η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο, μέσα σε πέντε χρόνια από τον τοκετό (α. 1479 και 1483 ΑΚ). Αντίστοιχα, όταν η μητέρα αρνείται την προβλεπόμενη συναίνεσή της επί της εκούσιας αναγνώρισης, δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης έχει ο πατέρας. Το δικαίωμα αυτό του πατέρα αποσβήνεται όταν περάσουν δύο έτη αφότου αρνήθηκε τη συναίνεση της η μητέρα.

Το δικαίωμα εκούσια ή δικαστικής αναγνώρισης καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 1483 ΑΚ, λοιπόν, δεν επηρεάζονται από την καταχώρηση του επωνύμου του πατέρα στο δημοτολόγιο, κατόπιν σχετικής αίτησης της μητέρας, καθώς σκοπός της εν λόγω διαδικασίας είναι να εκλείπει, τυπικά τουλάχιστον, από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα επίσημα βιβλία ο χαρακτηρισμός τους, ως αγνώστων γονέων ή χωρίς γάμο των γονέων τους.

Ζωή Παυλίδου
Δικηγορικό Γραφείο
Ζωής Παυλίδου & Συνεργατών

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μητροπόλεως 47, Τ.Κ. 54623
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 275465
Fax : 2310 271191
E-mail: pzoi@hotmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!