Αν επιτρέψω στον ανήλικο γιο μου να εργαστεί θα έχω πρόβλημα με τον πρώην σύζυγο μου;

0

«Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω 4 παιδιά των οποίων έχω την οριστική επιμέλεια. Τον άλλο μήνα παίρνω και το διαζύγιο. Ο μεγάλος μου γιος είναι 14 χρόνων προχωράει και στα 15. Βλέπει τους συμμαθητές του που κάθε καλοκαίρι δουλεύουν σε καφετέριες και φέτος θέλει κι αυτός να κάνει το ίδιο.Πείτε μου σας παρακαλώ αν του επιτρέψω να δουλέψει το καλοκαίρι θα έχω λέτε πρόβλημα με τον πρώην σύζυγο;»

Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Αθανάσιος Κίκης

Το άρθρο 136 ΑΚ ορίζει ότι ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος μπορεί με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια του να συνάψει σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενος. Αν δεν δίνεται η συναίνεση, αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου.

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1,5 παρ. 2 και 5,6 παρ. 1,8 παρ. 1, και 15 του ν. 1837/1989 προκύπτουν τα εξής: Για την εργασία των ανηλίκων δηλαδή των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν ιδιαίτερες διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα, η μη τήρηση των οποίων ναι μεν καθιστά άκυρη τη σύμβαση εργασίας, οι ανήλικοι όμως διατηρούν απέναντι στον εργοδότη τους όλα τα δικαιώματα που θα είχαν αν η σύμβαση εργασίας τους ήταν έγκυρη (αρθρ. 15). Ειδικότερα, στους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους επιτρέπεται η ανάθεση εργασίας που δεν είναι επικίνδυνη και δεν επιβαρύνει τη σωματική ή την ψυχική τους υγεία (αρθρ. 2 παρ. 1 και 2), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εφοδιαστεί με βιβλιάριο εργασίας, ειδικό για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών (αρθρ. 8 παρ. 1).

Απαγορευμένη είναι και η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων (αρθρ. 5 παρ. 5). Τούτο σημαίνει ότι για τους ανηλίκους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωρία, αφού κάθε απασχόληση τους πέραν του οκταώρου ημερησίως είναι απαγορευμένη.

Σύμφωνα με το άρθρο 1513 ΑΚ στις περιπτώσεις διαζυγίου η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο και μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς.

Μας αναφέρετε ότι έχετε την οριστική επιμέλεια του παιδιών σας, προφανώς με εκδοθείσα δικαστική απόφαση. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται, κατά την άποψη του υπογράφοντος δικηγόρου, ότι εφόσον έχετε την επιμέλεια του τέκνου σας μπορείτε να επιτρέψετε στον ανήλικο, δεκαπενταετή όμως, γιό σας να εργαστεί. Βέβαια, επειδή μπορεί ο σύζυγος να έχει αντιρρήσεις, θεωρώντας ότι η ανωτέρω απόφαση εμπίπτει στη γονική μέριμνα και όχι στην επιμέλεια του τέκνου σας, θεωρώ ότι πριν από οποιαδήποτε διαδικασία και για να μην έρθετε σε σύγκρουση με το σύζυγό σας θα ήταν πιο πρόσφορο να λάβετε και τη σύμφωνη γνώμη του.

Δέον να σημειωθεί ότι τυχόν εργασία του υιού σας θα μπορεί να επηρεάσει και το ύψος της τυχόν διατροφής που λαμβάνετε για τον υιό σας, αφού εάν πλέον έχει εισοδήματα επαρκή ο υιός ίσως να μην απαιτείται από το σύζυγο να καταβάλει διατροφή που αφορά τον υιό σας ή να μειωθεί για το λόγο αυτό.

Αθανάσιος Κίκης & Συνεργάτες
Δικηγορικό Γραφείο
25ης Μαρτίου 39 – Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56429
Τηλ. 2310554154
Κιν. 6972507304
E-mail: atkikis@hotmail.com
Web: www.kikislaw.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!