Δικαιούνται τα παιδιά μου να κάνουν αίτηση για το σχολικό βοήθημα, το κάθε ένα ξεχωριστά;

0

Ερώτηση

«Είμαι χήρα με 3 ανήλικα παιδιά και έχω ως εισόδημα το μισθό μου και μια σύνταξη ήτοι 37 ευρώ το μήνα για μένα. Αλλά στα παιδιά – στο κάθε ένα ξεχωριστά – τους έχω κάνει να υποβάλλουν ξεχωριστά το καθένα, τη δική τους δήλωση για τη σύνταξη που παίρνουν από τον πατέρα τους.  Το δηλωθέν εισόδημά τους είναι 1.944 ευρώ το χρόνο το κάθε ένα ενώ το δικό μου εισόδημα είναι πάνω από 6.000 ευρώ. Θέλω να μάθω αν τα ίδια τα παιδιά δικαιούνται το σχολικό βοήθημα και αν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για αυτό, ξεχωριστά το κάθε ένα με την δική του δήλωση. Τα παιδιά είναι γεννημένα το 1997, το 1998 και το 2002. Σας ευχαριστώ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»

Στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του νόμου 3016/2002 (περί της χορήγησης του σχολικού επιδόματος)  αναφέρεται ότι «Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.»

Το οικογενειακό σας εισόδημα, δηλαδή το δικό σας και των παιδιών υπερβαίνει το όριο των 3.000 ευρώ και συνεπώς τα παιδιά δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για το σχολικό επίδομα.

Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»
Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη
Δικηγόρος
Πατρ. Ιωακείμ 8,
Αθήνα 10674
Τηλ: +30 210 7236050
Fax: +30 210 7236052
Email: s.vlachou@palegal.gr
Web: http://www.palegal.gr/

*Συμπληρωματικές πληροφορίες για το σχολικό βοήθημα μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ!

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!