Ιδιωτική ασφάλιση: Όσα πρέπει να γνωρίζετε και να προσέχετε

0

Στη σημερινή συγκυρία με την ουσιαστική κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, επανέρχεται στο προσκήνιο η ιδιωτική ασφάλιση. Όπως σε όλα τα θέματα στην Ελλάδα, η ιδιωτική ασφάλιση ξεκίνησε και αναπτύχθηκε με πολλά λάθη, παραλείψεις, ελλειπή έλεγχο και αρκετούς ανεπαρκείς επαγγελματίες, σε μια αγορά που δεν είχε σχεδόν καμία ασφαλιστική συνείδηση και γνώση.
Αλλά ας αφήσουμε τις ενστάσεις του παρελθόντος -που δεν είναι σκοπός του παρόντος κειμένου- και ας εστιάσουμε την προσοχή μας σε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τα σημερινά προγράμματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Πριν ξεκινήσω, θεωρώ σημαντικό να αναφερθώ στην κοινωνική ασφάλιση σαν βάση. Το σύστημα που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα είναι το λεγόμενο ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ. Δηλαδή όσες εισφορές δίνουμε σήμερα, δεν πηγαίνουν σε εμάς μελλοντικά, αλλά καλύπτουν τους σημερινούς συνταξιούχους. Όσο μειώνονται μισθοί και εργατικό δυναμικό, η κοινωνική ασφάλιση θα καταρρέει. Στο μέλλον τα παιδιά μας θα αναγκαστούν κυριολεκτικά να μας θρέψουν.

Ένα 2ο σημείο είναι οι καλύψεις Ανικανότητας. Σε μια χώρα με τεράστιο αριθμό ατυχημάτων και περισσότερους από 100.000 παραπληγικούς απο τροχαία σε μια μόλις 10ετία, τα ασφαλιστικά μας ταμεία ΔΕΝ καλύπτουν ανικανότητα ΕΚΤΟΣ εργασίας μέχρι να κλείσουμε 10-14 έτη ασφάλισης. Ακόμη και αν αναγνωριστεί, τα χρήματα αποζημίωσης είναι πενιχρά.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν έρχεται να αντικαταστήσει την κρατική. Έρχεται να την υποστηρίξει και να τη συμπληρώσει.

Στο κείμενο αυτό θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε 3 βασικούς πυλώνες: Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής και ανικανότητες), πρωτοβάθμια περίθαλψη (γιατροί, διαγνωστικές, φάρμακα κλπ), δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσοκομειακά προγράμματα).

Υπάρχουν 3 κανόνες γι αυτές τις ασφαλίσεις:

1ον: Από τη ζημιά, δεν μπορεί κάποιος να βγάλει κέρδος.

2ον: Τα ασφάλιστρα δεν επιστρέφονται (από τα αμιγώς ασφαλιστικά προγράμματα και όχι από παραλλαγές αυτών).

3ον: με την σύναψη ενός συμβολαίου είναι σαν να έχουμε προ-ΑΓΟΡΑΣΕΙ ένα μεγάλο κεφάλαιο, διαθέσιμο απο την επόμενη μέρα για κάθε ατύχημα και μετά απο 15-25 μέρες για ασθένεια. Αυτή είναι η συνεισφορά και ύπαρξη της ασφάλισης στη ζωή μας.

Πως μπορεί ένας γονιός να εξασφαλίσει την οικογένειά του;

Η ασφάλιση ζωής αφορά τον κίνδυνο να κλονιστεί η οικογένεια από ένα απροσδόκητο γεγονός: Την απώλεια ζωής, τουλάχιστον σε έναν από τους 2 γονείς ή την ανικανότητα να παραχθεί εισόδημα λόγο ατυχήματος ή ασθένειας.

Σε ένα τέτοιο περιστατικό η οδύνη είναι μεγάλη. Όμως πάντοτε μετά την οδύνη έρχεται η οικονομική κατάσταση της οικογένειας που έμεινε πίσω. Δάνεια, έξοδα διαβίωσης, έξοδα μεταβίβασης κληρονομιάς, χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, είναι σοβαροί λόγοι, που πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε την προστασία της οικογένειάς μας.

Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται σε: Ατυχήματος και Ασθένειας μαζί σαν βασική ασφάλιση ή και χωριστά σαν συμπληρωματικές καλύψεις.
Τα ασφάλιστρα των καλύψεων απώλειας ζωής από ασθένεια και ατύχημα καθορίζονται από:

Την ηλικία – την διάρκεια – το κεφάλαιο και σε ορισμένες εταιρίες από το φύλο (άνδρας ή γυναίκα)

Κόστος:
Για παράδειγμα: άνδρας 40 ετών θέλει να καλύψει την οικογένεια για 20 έτη. Το ΕΤΗΣΙΟ τελικό ασφάλιστρο του είναι περίπου στα 80€. Όσο αυξάνεται το ποσό κάλυψης μπορεί το ασφάλιστρο αναλογικά να μειωθεί. Δηλαδή στα 100.000 τελικό ποσό είναι 520€ το έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πρέπει να ρωτήσουμε την ασφαλιστική εταιρία κάθε πότε αλλάζει αυτό το ασφάλιστρο. Υπάρχουν εταιρίες που κρατάνε το ασφάλιστρο σταθερό καθ όλη τη διάρκεια και εταιρίες που το αναπροσαρμόζουν ανά 10ετία.
Τα ασφάλιστρα στο ατύχημα είναι καθαρά θέμα κινδύνου εργασίας ή κάποιου επικίνδυνου hobby. Έτσι ένας υπάλληλος γραφείου αξιολογείται διαφορετικά από κάποιον εργαζόμενο σε security.

Ένα τέτοιο συμπληρωματικό πρόγραμμα ξεκινά απο 12-15ευρώ το έτος για κάθε 10.000€ κάλυψης.

Υπάρχουν συμβόλαια ατυχημάτων που δίνονται είτε με την κάλυψη αυτοκινήτου, είτε ομαδικά, είτε ξεχωριστά από ασφαλιστήριο ζωής. Είναι συμβόλαια ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ.

Τα συμβόλαια αυτά όμως καλύπτουν όλο το φάσμα του ατυχήματος δηλαδή απώλεια ζωής, και ανικανότητες πρόσκαιρες και μόνιμες, ολικές και μερικές (ποσοστό). Μπορούν να παρέχουν έξοδα χειρουργείου και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ημερήσια επιδόματα μέχρι και μέρος εξόδων νοσηλείας. Ένα τέτοιο πλήρες πρόγραμμα (μόνο για ατύχημα) ξεκινά από τα 250 ευρώ το έτος για κάλυψη 30.000 ευρώ.

Στις ασφαλίσεις ζωής μπορούμε εκτός από απώλεια να επιλέξουμε ξεχωριστά και ανικανότητα. Είτε ολική (άνω του 67% αναπηρία) είτε μερική. Το ποσό αποζημίωσης στη μερική ανικανότητα εξαρτάται από το ποσοστό ανικανότητας και υπολογίζεται ΠΑΝΤΑ βάση επίσημου πίνακα που είναι ίδιος για ΟΛΕΣ τις ασφαλιστικές εταιρίες -αλλά και για τα ταμεία ασφάλισης.

Τέλος, το ασφάλιστρο εξαρτάται και από το ποσό κάλυψης που θα επιλέξουμε. Αυτό είναι μια μελέτη που πρέπει να γίνει ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας, την οικονομική σας δυνατότητα, την ηλικία και το επάγγελμά σας.

Η κάλυψη μπορεί να δοθεί μόνη της σε συμβόλαιο ζωής, είτε με άλλες καλύψεις. Μπορεί να δοθεί όμως σε ομαδικά προγράμματα και συνήθως στις καλύψεις αυτοκινήτων υπάρχει μέσα ένα μικρό κεφάλαιο που καλύπτει από ατύχημα τον ιδιοκτήτη ή οδηγό του αυτοκινήτου.
Επικίνδυνα sports καλύπτονται εφ όσον έχουν δηλωθεί και τα έχει αποδεχθεί η εταιρία.

  • ·Οι ασφαλίσεις αυτές λήγουν πάντα με την συμπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας μας (έτος συνταξιοδότησης).
  • ·Μετά τη λήξη της ασφάλισης δεν επιστρέφεται κανένα ποσό- εκτός αν επιλεγεί πρόγραμμα επιστροφής που τοκίζει ένα μέρος των χρημάτων-άρα κοστίζει ακριβότερα.
  • ·Σήμερα υπάρχει ένα πρόγραμμα στην ασφαλιστική αγορά που είναι ΔΩΡΕΑΝ και επιστρέφει σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας, τα έξοδα που πραγματοποίησε η οικογένεια σε ένα χρόνο.

Νοσοκομειακά προγράμματα (Δευτεροβάθμια περίθαλψη)

Καλύπτουν τα έξοδα ΕΝΤΟΣ νοσοκομείου για νοσηλεία. Ενεργοποιούνται ΜΟΝΟ εφόσον υπάρξει νοσηλεία -εκτός περιπτώσεων που καλύπτουν κάποια έξω-νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα στα επείγοντα.

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων για κάθε βαλάντιο και δυνατότητα.

Στα ασφάλιστρα παίζει ρόλο η ηλικία και το ύψος-είδος παροχής.

Συνήθως, το ποσό κάλυψης, η επιλογή δωματίου (μονόκλινο-2κλινο κλπ), το εκπιπτόμενο ποσό και η συμμετοχή του ταμείου, επηρεάζουν το ασφάλιστρο.

Α: Προγράμματα που καλύπτουν το 100% παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέχρι 80% σε 1κλινο ή 2κλινο, θεωρούνται τα πιο ακριβά.

Β: Προγράμματα με συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα (500-1000-1500-2.000-3.000 ευρώ κλπ) δημιουργήθηκαν για ανθρώπους που έχουν κάποιο ταμείο ή δεν μπορούν να καταβάλουν υψηλότερα ασφάλιστρα.

Γ: Προγράμματα με ποσοστά κάλυψης εταιρίας : 80% ή 50% δίνουν φθηνότερο ασφάλιστρο αλλά καλό είναι να αποφεύγονται (κατά την άποψή μου) εκτός αν το ποσό κάλυψης είναι μικρό.

Δ: Προγράμματα με μικρό εύρος ανώτατης κάλυψης: Λχ μέχρι 5.000 ή 10.000 ευρώ. Αυτά μπορούν να έχουν και συμμετοχή του πελάτη. Δημιουργήθηκαν σαν λύση ανάγκης για ανθρώπους με πολύ χαμηλά εισοδήματα που όμως θέλουν για τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους καλύτερη περίθαλψη σε κάποιο ιδιωτικό ίδρυμα της επιλογής τους. Μέρος εξόδων μπορεί να καλύψει το ταμείο τους.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

-Αν είναι ΙΣΟΒΙΑ ή όχι. Οι περισσότερες εταιρίες σήμερα κατάργησαν την ισοβιότητα και φτιάξανε τα προγράμματα ετησίως ανανεούμενα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό ΑΛΛΑ σίγουρα το να έχεις ισόβιο και ΜΗ ακυρώσιμο πρόγραμμα είναι το καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, διαβάστε στους όρους για το πότε και πως μπορεί μια εταιρία να σταματήσει το πρόγραμμα. Αν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο. Σήμερα μόλις 2-3 εταιρίες έχουν ακόμη ΙΣΟΒΙΑ προγράμματα. Αυτό σημαίνει πως θα τα έχετε εφ όρου ζωής ΑΣΧΕΤΑ με το αν η εταιρία ζημιώθηκε απο εσάς ή όχι.

Το δωμάτιο- τροφή. Είναι πολύ σημαντικό καθώς υπάρχουν κλινικές που δεν διαθέτουν lux ή 3κλινα δωμάτια. Το δωμάτιο και η τροφή δεν είναι κάτι αστείο μιας και καθορίζει το επίπεδο υπηρεσιών που μας παρέχουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Προσοχή σε προγράμματα που δίνουν ποσό και όχι κάλυψη. Για παράδειγμα υπάρχουν προγράμματα που δίνουν 2κλινο(χωρίς να καθορίζουν το ποσό) και προγράμματα που βάζουν πλαφόν στη τιμή (Δωμάτιο_τροφή 70 ή 100€ ημερησίως). Τα πρώτα προγράμματα θεωρούνται καλύτερα και δεν είναι απαραιτήτως και ακριβότερα.

-Κάθε πότε γίνεται αύξηση του ασφαλίστρου: Υπάρχουν εταιρίες που τα ασφάλιστρα αυξάνονται με πίνακα κάθε χρόνο. Δείτε πόσα θα πληρώνατε αν σήμερα ήσασταν 60-70 ετών. Στην πιο κρίσιμη φάση της ζωής μας είναι λάθος να διακόψουμε την περίθαλψη επειδή δεν μπορούμε να καταβάλλουμε ένα δυσβάστακτο ασφάλιστρο. Καμία άλλη εταιρία δεν θα μας δεχθεί σε αυτή την ηλικία -ιδιαίτερα αν έχουμε παρουσιάσει προβλήματα. Σαν ασφαλιστής, έχω δει συμβόλαια που τα ασφάλιστρα ήταν ιδιαίτερα υψηλά όταν ο ασφαλισμένος θα έφτανε στα 60 του. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να τα πληρώσει.

Μια αύξηση ανα 4ετία-5ετία και πάγωμα ασφαλίστρου κοντά στα 65, είναι μια καλή επιλογή σε σχέση με το τιμολόγιο μιας εταιρίας που 2πλασιάζει μετά τα 50 και 4πλασιάζει το ασφάλιστρο μετά τα 65…

– Πόση θα είναι η συμμετοχή σας σαν ασφαλισμένος (δείτε Α,Β,Γ,Δ επάνω)

-Να συμπληρώσουμε σωστά και ειλικρινά το ερωτηματολόγιο σχετικά με την υγεία μας. Σε περιπτώσεις όπου ασφαλιστικές δεν έδωσαν αποζημίωση, το έπραξαν λόγω απόκρυψης βασικών πληροφοριών και σοβαρών ασθενειών του παρελθόντος των πελατών τους.

– Τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Η ιστορία για τα συμβεβλημένα είναι μεγάλη και δύσκολη. Με μια φράση θα πω πως οι εταιρίες επέλεξαν με ποια νοσοκομεία θα συνεργαστούν λόγο της ασυδοσίας των χρεώσεων αρκετών ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Σε συμβόλαια με κάρτα νοσηλείας τα πράγματα είναι εύκολα. Δίνουμε την κάρτα μας κατά την εισαγωγή και τα περισσότερα θέματα νοσηλείας δρομολογούνται μόνα τους. Το θέμα προκύπτει όταν πάμε σε ΜΗ συμβεβλημένα νοσοκομεία. Εκεί πρέπει να διαβάσουμε τους όρους του συμβολαίου και να έχουμε στο νου μας πως πρέπει να πληρώσουμε εμείς το νοσοκομείο και μετά με τις αποδείξεις να πάρουμε τα χρήματα που δώσαμε. Κατα περίπτωση, μπορούμε αρχικά να συνεννοηθούμε με τον ασφαλιστή και την εταιρία τόσο για την κάλυψη όσο και για κάποια οικονομική βοήθεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ την εταιρία αμέσως, σε περίπτωση εισαγωγής σας στο Νοσοκομείο ή σε κάποια προγραμματισμένη εισαγωγή (πέρα των εκτάκτων γεγονότων)

– Τέλος πρέπει να προσέξουμε τα extra που δίνει μια εταιρία. Μπορεί να μας επιστρέφει ποσά αν χρησιμοποιήσουμε και το ταμείο σαν bonus. Μπορεί να έχει εξαιρετικά νοσοκομεία στο εξωτερικό σαν συμβεβλημένα. Μπορεί να δίνει κάποιες παροχές για εκτός νοσηλείας περιστατικά (φάρμακα, εξετάσεις σε επείγοντα χωρίς νοσηλεία, check up ή συντονιστικό κέντρο με ιατρικές συμβουλές κ.α). Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να τα υπολογίσουμε και αυτά (αν περιλαμβάνονται μέσα στο νοσοκομειακό και όχι σε extra καλύψεις).

Λόγο πολλών “κρουσμάτων” στο παρελθόν όπου κάποιοι εισέπρατταν επίδομα τοκετού ή κάνανε επέμβαση μηνίσκου-αμυγδαλών και μετά διέκοπταν το πρόγραμμα, όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν βάλει όριο 1 ή 2 έτη από την έναρξη του συμβολαίου για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ παθήσεις (κιρσούς, μηνίσκο, κρεατάκια, προβλήματα μέσης κλπ), εκτός ΑΝ αποδειχθεί ότι είναι από ατύχημα. Το ίδιο ισχύει και όταν το συμβόλαιο ακυρωθεί και ο ασφαλισμένος ζητήσει την επαναφορά του.
Εξαίρεση αποτελούν συμβόλαια άλλων ασφαλιστικών εταιριών που μεταφέρονται σε νέα εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μιλήσετε με τον ασφαλιστή σας.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι “κακόψυχες” και “σκληρές”, ωστόσο θα αποζημιώσουν εύκολα και γρήγορα όσο αντιλαμβάνονται ότι κι εμείς δεν τους κρύψαμε κάτι και ήμασταν ειλικρινείς.

Από εκεί και μετά, ο ρόλος του ασφαλιστή είναι τεράστιος. Τόσο στην σωστή ενημέρωση, όσο και στην συμβουλή και ενέργειες για τη σωστή και γρήγορη αποζημίωση.

Τα ασφάλιστρα από τα νοσοκομειακά προγράμματα δεν επιστρέφονται σε λήξη ή ακύρωση του συμβολαίου.

Ενδεικτικό κόστος νοσοκομειακών προγραμμάτων*:

*Άνδρας ή Γυναίκα 35 ετών, δίκλινο (δωμάτιο και τροφή) σε ΙΣΟΒΙΟ πρόγραμμα με συμμετοχή στα κέρδη ή κεφάλαιο απώλειας ζωής. Τα ποσά είναι ΜΕΙΚΤΑ περιλαμβανομένων και όλων των φόρων του Δ. Σ. 20% και Φ.Α. 10%:

Πλήρες νοσοκομειακό με απεριόριστο κεφάλαιο και κάλυψη 100%:

Κάλυψη με οποιαδήποτε συνεισφορά ταμείου: 660€ ή 173€ το 3μηνο.

Χωρίς συμμετοχή ταμείου: 770€ το έτος ή 200 ευρώ το 3μηνο

Πλήρες νοσοκομειακό 100% αλλά με εκπιπτόμενο 2000€: 591€/έτος ή 150€/3μηνο

Παιδιά μέχρι 20 ετών: 493€/έτος ή 130€/3μηνο πλήρης ασφάλιση χωρίς εκπιπτόμενο ποσό.

Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη με όρια κάλυψης 6.000-15.000

Τα ολικά ασφάλιστρα ξεκινούν από 200€/έτος έως και 450€ για καλύψεις με μεγαλύτερα ποσά(15.000€)

Τα παιδικά προγράμματα ξεκινούν από 130€/έτος έως και 250€

Ωστόσο υπάρχουν και ενδιάμεσα προγράμματα με ασφάλιστρα και προγράμματα που προσαρμόζονται σε κάθε απαίτηση και οικονομική δυνατότητα.

Οικογενειακά προγράμματα
Σε αυτά τα προγράμματα όπου συμμετέχει όλη η οικογένεια ή ένας γονιός με τα παιδιά, υπάρχουν αρκετές εκπτώσεις από εταιρίες – έως και εταιρίες που ασφαλίζουν δωρεάν όλα τα μέλη της οικογένειας ανεξαρτήτως αριθμού αρκεί να ασφαλιστεί ένας εκ των 2 γονέων!

Πρωτοβάθμια περίθαλψη (έξω-νοσοκομειακά προγράμματα)
Καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος καλύψεων που δεν χρειάζονται νοσηλεία: check up, ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, οδοντιατρικές εργασίες, αερομεταφορά ασθενών, ταξιδιωτικές ασφαλίσεις, φυσιοθεραπείες, διαθλαστική χειρουργική, νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα κ.α.

Το κόστος αυτών των καλύψεων εξαρτάται από τη συμμετοχή ή μη του ασφαλισμένου, το είδος της παροχής, την ηλικία και φυσικά την εταιρία. Προγράμματα που συνδυάζουν πολλές από τις παραπάνω καλύψεις δίνονται με σημαντικές εκπτώσεις. Επίσης είναι δυνατό να επιλέξουμε και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ιατρικά κέντρα με εμφανώς χαμηλότερο ασφάλιστρο. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά αλλά και σε κάθε ηλικία ακόμη και όταν υπάρχουν προϋπάρχουσες ασθένειες.

Όμως ορισμένα από αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μέσα στα προγράμματα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακά).

Το ετήσιο κόστος τους κυμαίνεται από 30€ έως και 500€ ανάλογα με το σύνολο το είδος και την πολλαπλότητα των παροχών που θα επιλέξουμε. Ένα σύνηθες μέσο κόστος είναι τα 150-200€/έτος και περιλαμβάνουν αρκετές παροχές έξω-νοσοκομειακών καλύψεων.

Τέλος αξίζει μια μικρή αναφορά στα διάφορα club ή κάρτες υγείας ανεξάρτητων εταιριών. Αυτές παρέχουν έναντι συνδρομής κάποιες παροχές σε διαγνωστικές εξετάσεις και γιατρούς ή δίνουν εκπτώσεις στα μέλη τους σε ένα δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών ή κλινικών. Προσέξτε γιατί ότι “λάμπει” δεν είναι πάντοτε χρυσός.

Τα προγράμματα αυτά δίνονται φυσικά και από αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες. Σε κάθε περίπτωση ενημερωθείτε και συγκρίνετε το σύνολο των παροχών.

Πληρωμές ασφαλίστρων: Οι κυριότεροι τρόποι είναι Ετήσιος, εξάμηνος και τρίμηνος. Όμως κάθε εταιρία μπορεί να δίνει την δυνατότητα και μηνιαίων καταβολών μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορεί να δίνει εκπτώσεις απο 5% έως 10% με χρήση πιστωτικής ή ακόμη και να ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ασφάλιστρα που σε μερικές περιπτώσεις φτάνουν και το 70% των ασφαλίστρων αν συνδυαστεί με αγορές (supermarket, πρατήρια καυσίμων, εμπορικά μαγαζιά κλπ) σε συνεργαζόμενα με την ασφαλιστική εταιρία καταστήματα!

Σε κάθε χώρο υπάρχουν επαγγελματίες που αγαπούν την δουλειά τους και ευκαιριακοί ή χωρίς επαρκείς γνώσεις επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να είναι προσεκτική και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Μιχάλης Συράκης
Ασφάλειες «Συράκη»
E-mail: asyrakis@yahho.com και msirakis@gmail.com
Web: http://asfalistikos.blogspot.gr/