Όταν η μετάβαση στο σχολείο συμπίπτει με αλλαγές στην οικογένεια

0

Η μετάβαση στο σχολείο πρέπει να γίνεται με δεδομένη τη σταθερότητα στο οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί έχει ανάγκη τη σιγουριά και την αίσθηση ασφάλειας του σπιτιού του, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε νέο προκύψει στο καινούριο περιβάλλον του σχολείου. Είναι λοιπόν σημαντικό το παιδί να έχει ως βάση του το σπίτι του και να πιστεύει ότι γυρίζοντας σε αυτό θα βρει την ισορροπία για να ανταπεξέλθει στις νέες αλλαγές. Ο γονέας είναι αυτός που λειτουργεί ως καταλύτης στο να κατανοήσει το παιδί πως όσες δυσκολίες και να συναντήσει στη σχολική του καθημερινότητα, το σπίτι θα αποτελεί πάντα το καταφύγιό του.

Οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης θα επιφέρει στο παιδί μία αστάθεια, μία ανησυχία και έναν ενδεχόμενο εκνευρισμό που θα έχει ως αντίκτυπο τη διαφοροποίηση στον τρόπο αντίληψης των νέων δεδομένων και σε μερικές περιπτώσεις απροσδόκητες συμπεριφορές. Αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να κλονίσουν τη σταθερότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι μία μετακόμιση, ένας χωρισμός των γονέων, μία απώλεια κ.α..

Δείτε σχετικά: Εγκύκλιος και δικαιώματα μαθητών, με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση

Στην περίπτωση μιας μετακόμισης το παιδί νιώθει ότι χάνει το παλιό του σπίτι μέσα στο οποίο έχει βιώσει ατέλειωτες αναμνήσεις, τη γειτονιά του και τους φίλους του. Πολλές φορές ένα παιδί δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τους λόγους της αλλαγής αυτής, ιδιαίτερα αν γίνεται για οικονομικά αίτια, και αντιδρά, μη θέλοντας να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις, παραβιάζοντας τους κανόνες που ίσχυαν στο προηγούμενο σπίτι.

Μία πιθανή μετακόμιση ενδεχομένως θα επιφέρει και μία αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος η οποία είναι ακόμα δυσκολότερη  καθώς για αυτό θα αλλάζει όλη του η ζωή. Στην περίπτωση μιας μετακόμισης οι γονείς θα πρέπει να αιτιολογήσουν, στο βαθμό που μπορούν, τα αίτια της αλλαγής προετοιμάζοντας το έδαφος αρκετό καιρό πριν. Πρέπει να παρουσιάσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του καινούριου σπιτιού και του γενικότερου περιβάλλοντος ή ακόμα καλύτερα να δοθεί στο παιδί η δυνατότητα να συμμετέχει στην επιλογή του νέου σπιτιού. Σημαντικό είναι επίσης να μην παρασύρονται οι γονείς από τις αναρίθμητες εργασίες, που απαιτεί η μετακόμιση, παραμελώντας την καθημερινή επαφή με το παιδί τους.

Στην περίπτωση ενός χωρισμού, το παιδί βιώνει την απόρριψη και νιώθει ότι ελαττώνεται η αγάπη μέσα στην οικογένειά του. Σαφώς μια τέτοια αλλαγή δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη ψυχολογία τους μιας και δεν κατανοεί τους λόγους για τους οποίους κλονίζεται η οικογενειακή συνοχή. Πολλές φορές αντιδρά εκδικητικά, προσπαθώντας να τιμωρήσει τους γονείς του και εκτονώνει τα συσσωρευμένα αρνητικά του συναισθήματα και στο χώρο του σχολείου. Ο συνδυασμός νέου σχολικού περιβάλλοντος με τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης αφήνει το παιδί μετέωρο και αδύναμο να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του. Η στάση των γονέων στην προκειμένη περίπτωση θα καθορίσει το πόσο θα επηρεάσει τη μετέπειτα ζωή του η αλλαγή αυτή. Η διατήρηση καλών τρόπων συμπεριφοράς, το θετικό κλίμα, η αφιέρωση αρκετού χρόνου για συζήτηση, η αποφυγή συγκρούσεων και η διατήρηση του προϋπάρχοντος προγράμματος του παιδιού, θα το βοηθήσουν στην ομαλή αποδοχή των νέων δεδομένων.

Μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός παιδιού αποτελεί η απώλεια ενός μέλους της οικογένειάς του. Το παιδί θρηνεί, προσπαθεί να αντιληφθεί το γεγονός, αρνείται τη νέα κατάσταση. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στη γενικότερη συμπεριφορά του. Κλείνεται στον εαυτό του, χάνει τις ισορροπίες του, είναι ασυνεπές απέναντι στις υποχρεώσεις του ή πολλές φορές φέρεται παράλογα, επιτίθεται και μιλά άσχημα. Όπως είναι φυσικό, η σχολική του επίδοση επηρεάζεται και χάνει το ενδιαφέρον του για τα μαθήματα. Ωστόσο, πολλές φορές το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για την ψυχολογία του καθώς εκεί μπορεί να νιώσει πιο ήρεμος με τους φίλους του. Η στήριξη, η κατανόηση και η πίστωση χρόνου σταδιακά θα βοηθήσουν το παιδί να αποδεχθεί το γεγονός και να ζήσει με τη νέα αλλαγή.

Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο σπίτι ενός παιδιού και οποιαδήποτε μεταβολή στο οικογενειακό του περιβάλλον θα επηρεάσει, λιγότερο ή περισσότερο, την καθημερινότητα του στο σχολείο. Είναι μείζονος σημασίας ο ρόλος της οικογένειας στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυσκολίας που θα συναντήσει το παιδί καθώς και στη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας και ηρεμίας.

Χριστίνα Μπέσιου
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
E-mail: xrist.bessiou@gmail.com
Web: www.thrania.com