Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για τους μαθητές Λυκείου

0

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου, πρόκειται να ξεκινήσει η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για τους μαθητές Λυκείων.

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη απευθύνεται σε μαθητές, όλων των τύπων Λυκείων, οι οποίοι υστερούν στην σχολική τους επίδοση, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ή μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους και  με απώτερο στόχο να  αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ