Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015-2016: Όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι, εδώ!

13

Updated 14/08/2015-σχετικά με επικυρώσεις αντιγράφων:

Στη σελίδα 45 της σχετικής πρόσκλησης, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα». Η ΕΕΤΑΑ, σε επιστολή της προς τα ΚΕΠ με ημερομηνία 11/08/2015, αναφέρει ότι επίσημα αντίγραφα δεν νοεί τα επικυρωμένα αλλά τα αντίγραφα που είναι καθαρά, ευανάγνωστα και χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις φωτοαντίγραφα. 

Λόγω του ότι εδώ και χρόνια, επίσημο αντίγραφο θεωρείται και το επικυρωμένο, και επειδή μεταβήκαμε σε ΚΕΠ στις 05/08/2015 τότε που δεν υπήρχε η παραπάνω ενημέρωση (η οποία δεν περιλαμβάνεται ούτε στην επίσημη πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ούτε στην ιστοσελίδα της) γι αυτό και συστήσαμε (δεν υποχρεώσαμε) την επικύρωση των αντιγράφων.

Σε κανενα σημείο του παρόντος άρθρου ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου μας δεν αναφέρουμε πως αν δεν επικυρώσετε τα δικαιολογητικά σας δεν θα εγκριθεί η αίτησή σας. Όπως αναγράφουμε και στο τέλος του κειμένου, υπεύθυνη είναι μόνο η Ε.Ε.Τ.Α.Α και κυρίως ο καθένας για τον εαυτό του.

Καλή επιτυχία!

Στα πλαίσια της προκήρυξης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016» για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, η ομάδα του Singleparent.gr έφτιαξε ένα άρθρο που περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε και χρήσιμα tips για να είναι σωστά βάσει της προκήρυξης που έχει αναρτηθεί στη σελίδα, της ΕΕΤΑ (http://www.eetaa.gr/).

Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ΕΠΙΣΗΜΑ αντίγραφα (ως επίσημο αντίγραφο θεωρείται ΚΑΙ το επικυρωμένο γι αυτό και συνιστούμε-δεν επιβάλλουμε-την επικύρωση παρά τις πρόσφατες προφορικές διαβεβαιώσεις της ΕΕΤΑΑ σε ωφελούμενους ότι δεν απαιτείται επικύρωση. Το εκκαθαριστικό της εφορίας έτσι και αλλιώς, δεν επικυρώνεται, είναι πρωτότυπο από μόνο του).

Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (δηλαδή μετά την 16η Ιουλίου 2015) με εξαίρεση:
-τη κάρτα ανεργίας που θα πρέπει να υφίσταται και να είναι σε ισχύ πρίν τη 16η Ιουλίου εκτός αν απολυθήκατε το τελευταίο δίμηνο και δεν έχετε εκδώσει κάρτα (δείτε παρακάτω).
-το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 4 μήνου και οχι απαραίτητα μετά την 16η Ιουλίου 2015.

Κοινά Δικαιολογητικά

Επιπλέον δικαιολογητικά σε σχέση με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα

Δικαιολογητικά σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΑΣ ΕΔΩ!

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Υπογραφή στην Αίτηση
Προσοχή: Η «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, συμπληρώνεται σε πρωτότυπο, υπογράφεται στην θέση «Η ΑΙΤΟΥΣΑ» και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 2.4 της σχετικής προκήρυξης. Πέρσι τέθηκε το θέμα αν χρειάζεται επικύρωση η αίτηση για το γνήσιο της υπογραφής. Άλλοι το έκαναν άλλοι όχι.
Στη φετινή προκήρυξη η επικύρωση για το γνήσιο υπογραφής της αίτησης δεν περιλαμβάνεται ως προϋπόθεση επομένως δεν είναι υποχρεωτική. Όποιος ωφελούμενος επιθυμεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να ζητήσει επικύρωση για το γνήσιο υπογραφής στην αίτηση, θα το κάνει προαιρετικά και κατά τη κρίση του.

Δείτε προηγούμενο άρθρο μας με περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ!