ΕΕΤΑΑ-Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Δημοσιεύθηκε η επίσημη προκήρυξη!

1

Αναρτήθηκε πρίν από λίγο στο site της ΕΕΤΑΑ, η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016» για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

Υποβολή Αιτήσεων

Δομές και Έντυπο Αιτήσεων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΑΣ ΕΔΩ

Αποστολή Αιτήσεων

Αποτελέσματα

Προκήρυξη

Επικυρώσεις


Υπολογισμός Εισοδήματος
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως
αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα
περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων
εισοδημάτων (π.χ. οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ) κλπ.

Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων.  Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα.

Μερικές συμβουλές ακόμη
-Φέτος στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5)
εναλλακτικών επιλογών Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της
προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
-Όσοι έχουν κάρτα ανεργίας που έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, πρέπει να προσκομίσουν και την απόλυσή τους ή τη λήξη της σύμβασής τους.

Ευχόμαστε σε όλους σας, καλή επιτυχία και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε.