Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

0

Updated 14/08/2015-σχετικά με επικυρώσεις αντιγράφων:

Στη σελίδα 45 της σχετικής πρόσκλησης, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα». Η ΕΕΤΑΑ, σε επιστολή της προς τα ΚΕΠ με ημερομηνία 11/08/2015, αναφέρει ότι επίσημα αντίγραφα δεν νοεί τα επικυρωμένα αλλά τα αντίγραφα που είναι καθαρά, ευανάγνωστα και χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις φωτοαντίγραφα. 

Λόγω του ότι εδώ και χρόνια, επίσημο αντίγραφο θεωρείται και το επικυρωμένο, και επειδή μεταβήκαμε σε ΚΕΠ στις 05/08/2015 τότε που δεν υπήρχε η παραπάνω ενημέρωση (η οποία δεν περιλαμβάνεται ούτε στην επίσημη πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ούτε στην ιστοσελίδα της) γι αυτό και συστήσαμε (δεν υποχρεώσαμε) την επικύρωση των αντιγράφων.

Σε κανενα σημείο του παρόντος άρθρου ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου μας δεν αναφέρουμε πως αν δεν επικυρώσετε τα δικαιολογητικά σας δεν θα εγκριθεί η αίτησή σας. Όπως αναγράφουμε και στο τέλος του κειμένου, υπεύθυνη είναι μόνο η Ε.Ε.Τ.Α.Α και κυρίως ο καθένας για τον εαυτό του.

Καλή επιτυχία!

Επειδή τις τελευταίες ημέρες οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν αναστατωθεί με τη συμπλήρωση της αίτησης για την εισαγωγή σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ και χάνει η μάνα το παιδί, αποφασίσαμε να φτιάξουμε έναν αναλυτικό οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης βήμα προς βήμα, χωρίς να έχουμε τη πρόθεση να υποκαταστήσουμε την ΕΕΤΑΑ παρά μόνο να βοηθήσουμε. Παρακάτω λοιπόν θα δείς πώς να συμπληρώσεις το επίμαχο έντυπο αλλά και τί πρέπει να προσέξεις, ενώ μην ξεχνάς πως μπορείς να κατεβάσεις το έντυπο της αίτησης από εδώ.

Βασικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2015-2016» της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

Γενικές Οδηγίες

Σελίδα 1: Στοιχεία και αριθμός παιδιών

Σελίδες 2, 3,4 και 5: Συμπλήρωση εισοδήματος και δικαιολογητικών

Σελίδα 6: Συμπλήρωση παραρτήματος

Αποστολή Αίτησης

Προθεσμίες αιτήσεων-ενστάσεων και αποτελέσματα

 Εκτός από την αίτηση και τις οδηγίες συμπλήρωσης, αναλυτικά μπορείς να δείς: 

Προκήρυξη  εδώ
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά και που θα τα βρείς, εδώ.
Έντυπο αίτησης εδώ
Οδηγίες της ΕΕΤΑΑ για την αίτηση εδώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως δεν είμαστε ειδήμονες και πως το παραπάνω κείμενο γράφτηκε από ιδία εμπειρία και εμπειρία φίλων που έχουν αιτηθεί πολλές φορές μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος και κυρίως με κάθε καλή πρόθεση να βοηθήσουμε.
Για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή ασάφεια υπάρχει από πλευράς Ε.Ε.Τ.Α.Α την οποία μπορεί να μην είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Καλό είναι, επειδή κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η τελική έγκριση προέρχεται από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή την Ε.Ε.Τ.Α.Α να επικοινωνείτε μαζί τους. Είναι εξυπηρετικότατοι και θα σας βοηθήσουν!

Αν έχεις οποιαδήποτε παρατήρηση ή θα ήθελες να προσθέσουμε κάτι που δεν έχουμε συμπεριλάβει, θα χαρούμε πολύ να μας ενημερώσεις στο info@singleparent.gr 

Καλή επιτυχία!