Δυνατότητα μετεγγραφής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

0

Ελεύθερες μετεγγραφές των παιδιών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας. Από φέτος καταργούνται οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων και ο αριθμός των εισακτέων θα είναι ενιαίος για όλους και θα κινηθεί στα περυσινά επίπεδα, δηλαδή θα εισαχθούν περί τις 70.000 υποψήφιοι.

Πέρυσι από τις 69.288 θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, οι 11.503 δόθηκαν στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών. Το υπουργείο θα χορηγεί στους υποψηφίους που θα πληρούν ορισμένα κοινωνικά κριτήρια (παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, από μονογονεϊκές οικογένειες, ασθενείς, ορφανά παιδιά) τη δυνατότητα μετεγγραφής σε ομοειδή τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ με αυτό που θα εισαχθούν.

Πηγή: Imerisia.gr