Δήμος Θεσσαλονίκης: Έκπτωση στα τροφεία, για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

0

Μείωση κατά 20% στα τροφεία που πληρώνουν οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ο «Άγιος Στυλιανός» και στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) Δήμου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, στη διάρκεια της 7ης τακτικής συνεδρίασής του. Οι νέες τιμές που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της εναρμόνισης των τροφείων σε όλες τις αντίστοιχες δομές που λειτουργούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης -ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή- θα ισχύσουν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (1η  Σεπτεμβρίου 2014).

Ειδικότερα, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τροφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που καταβάλλονται μηνιαίως από τους γονείς με βάση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, μετά την μείωση (20%) διαμορφώνονται κατά περίπτωση:

Για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ: Για το πρώτο παιδί 64 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 48 ευρώ, για το τρίτο παιδί 32 ευρώ.
Για εισόδημα από 15.001 ευρώ έως 27.000 ευρώ: Για το πρώτο παιδί 80 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 64 ευρώ, για το τρίτο παιδί 48 ευρώ.
Για εισόδημα από 27.001 ευρώ και άνω: Για το πρώτο παιδί 96 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 80 ευρώ, για το τρίτο παιδί 64 ευρώ.

 Η  ειδική εισφορά που ισχύει για τα παιδιά των πολυτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, των στρατευμένων, των απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων), των δημοτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου, ορίζεται στο μισό του αρχικού ποσού που αναφέρεται στις ανωτέρω κατηγορίες.

Στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ρύθμιση του τρόπου καταβολής των τροφείων, καθώς και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Η καταβολή των τροφείων θα  γίνεται είτε εφάπαξ με επιπλέον έκπτωση 10%, είτε σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις (η καταβολή των οποίων θα αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο).

Η λειτουργία των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών επί πέντε ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή θα αρχίζει την από την 1η  Σεπτεμβρίου (από 26η Αυγούστου που ίσχυε) και λήγει  την 31η  Ιουλίου (από την 25η Ιουλίου που ίσχυε). Η υποβολή αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς αρχίζει την  1η  Ιουνίου (από 20η Μαΐου που ίσχυε) και λήγει την 30η  Ιουνίου (από την 15η Ιουνίου που ίσχυε). Η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών αλλά και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ισχύουν από τις εγκρίσεώς τους από του Δημοτικό Συμβούλιο.

«Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η αδυναμία των νέων ζευγαριών να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές αναγκαίες δαπάνες οδήγησαν στην παρέμβαση μας για την εκ νέου μείωση των τροφείων.  Η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύο χρόνια μετά -την πρώτη μείωση- για εναρμονισμένη μείωση των τροφείων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του «Άγιου Στυλιανού» και του  ΟΒΡΕΠΟΜ κατά 20% επιβεβαιώνει το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης που εκφράζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης τις υπηρεσίες του και τα νομικά του πρόσωπα» δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Καλυψώ Γούλα.

Στη σημασία της εναρμόνισης και της μείωσης των τροφείων σε όλες τις αντίστοιχες δομές που λειτουργούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης αναφέρθηκαν τόσο η Πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός»,  Μαρία Τσιουτάνη, όσο και η Πρόεδρος του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) Δήμου Θεσσαλονίκης Κυβέλη Ρουμελιώτου. Όπως σημείωσαν η κοινή απόφαση στην οποία κατέληξαν οι διοικήσεις όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης ικανοποιεί το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των δομών εντός του ιδίου Δήμου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ύψος του μηνιαίου ποσού των τροφείων στον «Άγιο Στυλιανό» και στον  ΟΒΡΕΠΟΜ είναι αντίστοιχο με των δημοτικών παιδικών σταθμών, καθώς επίσης ίδιος είναι και ο τρόπος καταβολής τους. Επίσης, κοινές σε όλους τους παιδικούς σταθμούς θα είναι και οι ημερομηνίες λειτουργίας και  υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, δωρεάν φιλοξενία παρέχουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ο «Άγιος Στυλιανός»  και ο ΟΒΡΕΠΟΜ σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Πηγή: http://voria.gr/