Αλλαγές στο σχολικό βοήθημα των 300 ευρώ

0

Update: Λόγω αλλαγών που προέκυψαν στη διαδικασία αίτησης και είσπραξης του σχολικού βοηθήματος, μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου, τα παρακάτω δεν ισχύουν. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε για το σχολικό βοήθημα βρίσκεται εδώ!

Κατόπιν συνεννόησης με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, ενημερωθήκαμε αφενός μεν ότι το σχολικό βοήθημα ισχύει ακόμη βάσει νόμου άρα μπορείτε να το πάρετε και αφετέρου ότι το σχετικό άρθρο 27 του Νόμου 3016/2002 παράγραφος 1, τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3879/2010. Αυτό σημαίνει πως έχει αλλάξει η διαδικασία αίτησης και είσπραξης των χρημάτων και πάμε να δούμε πώς:

Βάσει του προηγούμενου νόμου, η αίτηση γινόταν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κατόπιν ο διευθυντής του σχολείου έστελνε την αίτηση υπηρεσιακά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τον καινούριο νόμο, δηλαδή τον 3016/2002 παράγραφος 1, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ζητάτε από τον Διευθυντή του σχολείου του παιδιού να σας χορηγήσει μία βεβαίωση φοίτησης (εάν καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας το 2014 θα λάβετε το βοήθημα για το έτος 2012-2013) την οποία ,μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα δείτε παρακάτω, την πηγαίνετε στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής σας όπου και κάνετε τη σχετική αίτηση.

Οι προϋποθέσεις χορηγήσεως του σχολικού επιδόματος, είναι οι ακόλουθες:

1.Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ.
2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.
3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.
4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο και να είναι μέχρι 16 ετών.

Να έχετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε:
-εκκαθαριστικό της Εφορίας
-βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοίτησε σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο)
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβετε από τον Δήμο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

Εάν δεν έχετε λάβει το σχολικό βοήθημα διότι δεν γνωρίζατε την ύπαρξή του, να ξέρετε πως έχει αναδρομική ισχύ για δύο χρόνια. Τέλος, τα 300 ευρώ τα εισπράττετε από τη Δ.Ο.Υ. και αφορούν ένα παιδί. Στα δύο παιδιά παίρνετε 600 ευρώ κ.ο.κ. προς το παρόν, με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

*Ευχαριστούμε πολύ την Προϊσταμένη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, κυρία Ελένη Τάτση, για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Την ανανεωμένη μας λίστα με όλα τα επιδόματα και δικαιώματα των μονογονέων, θα τη βρείτε εδώ