Ρύθμιση-ανάσα για ανέργους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες!

0

Ρύθμιση ανάσα για δεκάδες χιλιάδες μακροχρόνια άνεργους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και εκείνους που εντάχθηκαν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του φετινού νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το άρθρο 43 του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα στους δήμους – χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του – να απαλλάσσουν πλήρως ή να μειώνουν τα δημοτικά τέλη και φόρους για τις εν λόγω κατηγορίες δημοτών. Στην απόφασή τους οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να θέτουν και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της μείωσης ή της απαλλαγής.

Μέχρι τώρα τέτοιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ίσχυαν μόνο για άπορους, άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους. Έτσι, οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που διεύρυναν τους ωφελούμενους από την απαλλαγή ή μειώσεις τελών ακυρώνονταν από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (χαρακτηριστικό είναι μεταξύ άλλων το παράδειγμα του Δήμου Λαρισαίων).

Επιπρόσθετα, στο ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) να εντάσσουν στα «κοινωνικά τιμολόγια» τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους νέους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι ΔΕΥΑ θα μπορούν με απόφαση του ΔΣ και στο πλαίσιο της ετήσιας τιμολογιακής πολιτικής τους, να θεσπίζουν κατ’ έτος μειωμένα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης έως 50% ή απαλλαγή απ’ αυτά για συνταξιούχους και νέους επαγγελματίες έως 30 ετών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσής τους, με εξαίρεση τα ισόγεια καταστήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» που κατέθεσε στη Βουλή το αρμόδιο υπουργείο. Ως τώρα δεν είναι σαφές πότε θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί το νομοσχέδιο καθώς, εκτός απροόπτου, η Βουλή θα κλείσει για κάποιες ημέρες τον Αύγουστο, ενώ από τον Σεπτέμβριο προμηνύονται πυκνές πολιτικές εξελίξεις και πιθανόν εκλογές.

Επίσης, δεν είναι σαφές ότι αν το νομοσχέδιο έχει λάβει την έγκριση της τρόικας/θεσμών καθώς, όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μην φέρνει νομοσχέδια στη Βουλή αν πρώτα δεν τα έχει συζητήσει με τους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση, με το νομοσχέδιο εκπέμπεται σαφές μήνυμα στους ΟΤΑ να ετοιμαστούν έγκαιρα ώστε να διευρύνουν τους ωφελούμενους από την κοινωνική πολιτική τους και φυσικά εναπόκειται στην κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει γρήγορα τις σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπονται και τα εξής:

-Την ίδρυση στην κάθε έδρα περιφέρειας Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (ΑΥΕ-ΟΤΑ), η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών.

-Σε κάθε ΑΥΕ – ΟΤΑ συστήνεται η θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων τους.

-Κάθε ΑΥΕ – ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:

* Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,

*Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ) Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,

* Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

-Προβλέπονται πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες.

-Συστήνεται Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ.

-Προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

Πηγή: http://www.eleftheria.gr