Οι συντάξεις των άγαμων θυγατέρων και η αλλαγή του νόμου

0

«Είμαι 49 ετών,χωρισμένη πάρα πολλά χρόνια κι έχω ένα παιδί που έχει κλείσει τα 18 αλλά το έχω στη δική μου οικογενειακή μερίδα,έχω την επιμέλεια και θεωρείται ακόμα προστατευόμενο μέλος,ως φοιτητής. Ο πατέρας μου ήταν απόστρατος και κομμάτι της σύνταξής του παίρνει η μητέρα μου (παίρνει και δική της σύνταξη)λόγω θανάτου του. Μακάβριο αυτό που θα ρωτήσω-δυστυχώς- ….δικαιούμαι κομμάτι της σύνταξής του,αν και όταν φύγει και η μητέρα μου; Δεν έχω ένσημα κι ούτε ασφαλισμένη κάπου».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Καταρχάς θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το παιδί σας όντας ενήλικο δεν έχετε πλέον την επιμέλειά του ανεξάρτητα αν είναι στην οικογενειακή σας μερίδα ή αν σπουδάζει ή οτιδήποτε άλλο. Η ενηλικότητα καταργεί την επιμέλεια. Περαιτέρω μέχρι και πριν την ισχύ του Ν. 3865/2010 οι άγαμες και οι διαζευγμένες θυγατέρες των αποστράτων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μπορούσαν με μια απλή αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και με τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατά περίπτωση και μετά φυσικά την αποβίωση της χήρας του αποστράτου, να λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντος πατρός τους. Πλην όμως με το Ν 3865/2010 πλέον καταργείται αυτό το δικαίωμα των αγάμων και διαζευγμένων θυγατέρων.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3865/2010 επέρχονται μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ενήλικων άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982. Οι άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά, ήδη με τις διατάξεις του ν. 1902/1990 έχουν εξομοιωθεί ως προς τη συνταξιοδότησή τους με τους άγαμους υιούς.

Ειδικότερα:
α) Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων.
β) Οι άγαμες θυγατέρες συνταξιοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άγαμους γιούς. Δηλαδή δικαιούνται σύνταξης εφόσον είναι ανίκανες ή ανήλικες, μετά δε την ενηλικίωσή τους, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο Οργανισμός της κάθε Σχολής και για ένα ακόμη έτος και πάντως όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος του δικαιοπαρόχου (γέννηση δικαιώματος) επέρχεται από 21-7-2010, (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010) και μετά και αφορούν όλες τις συντάξεις του Δημοσίου (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συντάξεις Ο.Σ.Ε. κλπ).

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.
Με τις ίδιες διατάξεις εξαιρούνται από την κατάργηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης όσες από τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31-12-1982, για τις οποίες όμως θεσπίστηκαν αυστηρές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους την 31-12-2010, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1960.
β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 364,45 € μηνιαίως)
γ) Να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.
δ) Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο, σε συνδυασμό και με την ηλικία τους, προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από το φορέα αυτό, και
ε) Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής, δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. (σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 728,90 € μηνιαίως). Το όριο αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του ποσού του μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας στην περίπτωση που στην κατά μεταβίβαση σύνταξή της υπάρχουν συνδικαιούχα πρόσωπα (επιζών σύζυγος, άλλη θυγατέρα κλπ).

Τα ανωτέρω κριτήρια είναι παρεμφερή με αυτά που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3865/2010, για την κρίση του δικαιώματος συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Για το λόγο αυτό για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση με αυτή που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για τη συνταξιοδότηση των διαζευγμένων θυγατέρων (σχετικές διατάξεις, νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π.). Κατά τα ανωτέρω προφανώς δεν θα δικαιούσθε σύνταξη εκτός και αν αλλάξει κάτι στο Νόμο.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Η κυρία Παρασκευή Κουπλίδου, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν» που σου παρέχει τη πρώτη συνάντηση μαζί της, εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ ενώ μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.