Μέχρι 28 Φεβρουαρίου η παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, για τη προστασία της κύριας κατοικίας

0

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερομένους να υπαχθούν στην ρύθμιση για την προστασία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4224/2013 από τον πλειστηριασμό ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της.

Οι Τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό μέχρι και την Παρασκευή, 28-02-2014, ανακοίνωσε η ΕΕΤ, που πριν από μερικές ημέρες, δέχθηκε σύσταση για το θέμα αυτό από το Συνήγορο του Καταναλωτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφέρει τα εξής: «Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2, παρ. 2α του ν. 4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014».

Η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προχώρησε στην σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που είχε δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των δανειοληπτών – πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.

Πηγή: http://news.in.gr/economy