ΟΤΕ: Προκήρυξη για 500 νέες θέσεις εργασίας

0

Ο Όμιλος ΟΤΕ προκήρυξε πάνω από 500 νέες θέσεις εργασίας με στόχο την ανανέωση του προσωπικού του με άτομα εξειδικευμένα σε προηγμένες τεχνολογίες τα οποία θα αντικαταστήσουν αυτούς που αποχωρούν μέσα από τα νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

Πρόκειται για το δεύτερο «κύμα» προσλήψεων μια και ήδη πάνω από 500 άτομα έχουν προσληφθεί μέσα στο 2013 (κυρίως τεχνικοί) ενώ το 2014 θα ακολουθήσει και νέα προκήρυξη για προσλήψεις ο αριθμός των οποίων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πρόωρα συνταξιοδοτούμενων και μπορεί να αγγίξει και πάλι τα 500 άτομα.

Ο ΟΤΕ προκηρύσσει θέσεις για τεχνικούς πεδίου, μηχανικούς, πωλητές καταστημάτων και εταιρικούς πωλητές. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013. Ειδικά οι αγγελίες που ανακοινώθηκαν για τεχνικούς πεδίου αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν και νέες θέσεις εργασίας για επιπλέον περιοχές.

«Η εταιρεία προχωράει σε προσλήψεις και δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους σε συνέχεια των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης που ανακοίνωσε πρόσφατα και τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των αποχωρήσεων μέσω των προγραμμάτων εθελουσίας. Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων, που θα επιλεγούν, θα πραγματοποιούνται σταδιακά από τις αρχές του νέου έτους» αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον ΟΤΕ.

Πάντως προς το παρόν ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε 3 προκηρύξεις:

H πρώτη αφορά πωλητές καταστημάτων οι οποίοι θα προσληφθούν σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα οι αιτήσεις αφορούν στο Αιγαίο, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, το Ιόνιο, την Κεντρική Ελλάδα, την Κρήτη, την Μακεδονία και τη Θράκη και την Πελοπόννησο. Το κύριο αντικείμενο αυτής της θέσης είναι η προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων. Ως απαραίτητα προσόντα και ικανότητες αναφέρονται το απολυτήριο λυκείου, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), η καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office), οι ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες, και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά του Τεχνικούς Πεδίου. Ως κύριο αντικείμενο αναφέρονται οι τεχνικές εργασίες άρσης βλαβών και κατασκευής: νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, μεταφορών, τοπικών βρόχων, μεικτονομήσεων, μετάδοσης, μεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων με κατάλληλα όργανα και χρήσης Netbook. Επίσης είναι οι τεχνικές εργασίες άρσης καλωδιακών βλαβών και κατασκευών εναερίων και υπογείων αστικών και υπεραστικών καλωδίων καθώς και η επίβλεψη / επιστασία εκτέλεσης δικτυακών εργασιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου από αναδόχους. Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες είναι :
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ σε σχετική με το αντικείμενο της θέσης ειδικότητα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και άλλες συναφείς ειδικότητες, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office), άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Ως συνεκτιμώμενα προσόντα αναφέρονται η εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερές τεχνικό αντικείμενο και η άδεια ηλεκτρολόγου Α’ τάξης. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται είναι στο Ν. Αττικής και Σαλαμίνα, ο Ν. Δράμας, ο Ν. Τρικάλων, Εύβοιας, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής, Καβάλας, Κέρκυρας, Σερρών,Μαγνησίας και Β. Σποράδες, Πιερρίας Αρτας Ύδρα, Πόρος, Λέσβος και Λήμνος . Οι τεχνικοί που θα προσληφθούν θα παρακολουθήσουν άμεσα και ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδίασε η εταιρεία αποκλειστικά για τεχνικούς του Ομίλου ΟΤΕ. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πρακτική και εμπειρική εξάσκηση και για το σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ειδικά σχεδιασμένοι χώροι προσομοίωσης του αστικού δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ.

Η τρίτη προκήρυξη άφορα Account Managers Εταιρικών Πελατών σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Πάτρα και Ρόδο. Κύριο αντικείμενο της θέσης είναι η προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους Εταιρικούς Πελάτες με σκοπό τη διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/διεύρυνση του πελατολογίου, η διερεύνηση & ανάλυση των αναγκών των Εταιρικών Πελατών με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης & υποστήριξης των Εταιρικών Πελατών.
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες είναι:

  • Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).
  • Συνεκτιμώμενα προσόντα είναι: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση.

Την αίτηση και τα προσόντα που απαιτούνται για τεχνικούς πεδίου θα τα βρείτε εδώ .
Την αίτηση για πωλητές καταστημάτων και τα προσόντα που απαιτούνται θα τη βρείτε, εδώ .
Την αίτηση για account managers εταιρικών πελατών και τα προσόντα που απαιτούνται θα τα βρείτε εδώ .

Μέρος του άρθρου διαβάσαμε στην imerisia.gr