Μητέρες ανηλίκων: Πότε βγαίνουν στην σύνταξη;

Σύνταξη στο 55ο έτος
Ως γνωστόν με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, τίθενται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις μητέρες με ανήλικα τέκνα οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης των ως άνω μητέρων. Συνεχίζει να υφίσταται βεβαίως το δικαίωμα των μητέρων με ανήλικο τέκνο να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 55 έτη τους ή μειωμένη στα 50 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει σωρευτικά, μέχρι 31-12-2010, 5.500 ημέρες ασφάλισης και συντρέχει κατά το διάστημα εκείνο η ανηλικότητα του παιδιού τους.

Σύνταξη στο 57ο και 60ο έτος
Ειδικότερα, από 01.01.2011 ανακαθορίζονται τα όρια ηλικίας για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων μέχρι 31.12.1992. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 17 περ. β του Ν. 3863/2010, μητέρες οι οποίες έχουν συμπληρώσει σωρευτικά, μέχρι 31-12-2011, 5500 ένσημα και συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού τους, κατοχυρώνουν δικαίωμα να καταθέσουν, μόλις συμπληρώσουν τα 52 έτη τους, αίτηση για μειωμένη σύνταξη και μόλις συμπληρώσουν τα 57 έτη τους, αίτηση για πλήρη σύνταξη. Ακολούθως, μητέρες οι οποίες έχουν συμπληρώσει τον ανωτέρω αριθμό ενσήμων μέχρι 31-12-2012 και συντρέχει κατά το διάστημα της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης η ανηλικότητα του τέκνου τους, δικαιούνται να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 60 έτη τους και μειωμένη μόλις κλείσουν τα 55 έτη της ζωής τους.

Σύνταξη στο 67ο έτος
Ωστόσο, ύστερα από την τροποποίηση του Νόμου 3863/2010 με την ψήφιση του Νόμου 4093/2012, ορίστηκε νέο όριο ηλικίας για της μητέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν τον αριθμό των 5.500 ημερών ασφάλισης από 01-01-2013 και μετά, και αυτό είναι τα 67 έτη για πλήρη σύνταξη και τα 62 έτη για την λήψη μειωμένης σύνταξης.

Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου
Εάν υπάρχουν μητέρες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για να λάβουν πλήρη σύνταξη με ανήλικο παιδί στα 57 τους έτη ή στα 60 τους και αντιστοίχως μειωμένη στα 52 ή στα 55 τους, δικαιούνται να αναγνωρίσουν όλα τα πλασματικά έτη ασφάλισης (σπουδές κλπ) που προβλέπει ο Ν. 3966/2011.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία και δεν μπορώ να προβλέψω εάν ενδεχομένως τροποποιηθεί αυτή ευνοϊκότερα ή δυσμενέστερα.

Κωνσταντίνος Τζίκας 
Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Αριστοτέλους 30, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623
Τηλέφωνο: 2310266849
Fax: 2310266849
Email: info@tzikas-lawfirm.gr
Web: http://www.tzikas-lawfirm.gr/

*Πηγή φωτογραφίας: ethnos.gr

Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζίκας, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν» που σου παρέχει τη πρώτη συνάντηση μαζί της, εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ ενώ μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.