Ειδικές τιμές στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

0

Στο πλαίσιο ανάληψης νέων πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης των ανέργων, ο ΟΑΕΔ προτρέπει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την παροχή ειδικών τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατόχους κάρτας ανεργίας.

Ο οργανισμός υποδέχεται την εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων, η οποία εντάσσεται στη λογική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η συμμετοχή αυτή θα καθιστά τις κοινωνικά ευαισθητοποιημένες εταιρίες κοινωνούς στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της χώρας μας και την άμβλυνση των επιπτώσεων του φαινομένου ανεργίας.

Ο καθορισμός των τρόπων παροχής, καθώς και των συναφών όρων και προϋποθέσεων για τισ ειδικές τιμές αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων. Επίσης, έγκειται στην διακριτική τους ευχέρεια ο ορισμός των προϊόντων που θα διατίθενται σε ειδικές τιμές για τους εγγεγραμμένους ανέργους. Η πρωτοβουλία θα εξακολουθεί να υλοποιείται όσο οι εταιρίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τη δράση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού και του σχετικού micro site, το οποίο θα λειτουργεί ενημερωτικά ενώ ο ΟΑΕΔ δέν φέρει ευθύνη για την πολιτική των ειδικών τιμών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις.

Εάν λοιπόν, είστε κάτοχος κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, δικαιούστε εκπτώσεις και προσφορές σε προιόντα και υπηρεσίες εκατοντάδων εταιριών, μερικές από τις οποίες είναι οι: Cosmote, Wind, Apivita, Club Αγία Άννα, ΙΕΚ Δομή, IST College κ.α.

Πληροφορίες για τη συγκεκριμένη παροχή αλλά και για όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν, μπορείτε να πάρετε από εδώ