Κρήτη: Δωρεάν γραφική ύλη για παιδιά τριτέκνων-πολυτέκνων

0

Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε, θα διανείμει , ΔΩΡΕΑΝ ,Γραφική Υλη , για την σχολική περίοδο 2015-2020, για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου- Λυκείου ( τετράδια, στυλό, μολύβια, γόμες κτλ.) σε παιδιά άπορων οικογενειών, με τη συνεργασία των Συλλόγων Τρίτεκνων και Πολύτεκνων.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά αναφέρεται

Η συγκέντρωση και αποστολή των σχετικών στοιχείων, στην Περιφέρεια Κρήτης ,θα γίνει   σε συνεργασία με  τους Συλλόγους  Τριτέκνων  και  Πολυτέκνων  του Νομού Χανίων, και μόνο για όσους είναι μέλη αυτών.

Για όσους δεν είναι μέλη των παραπάνω συλλόγων και μόνο αυτοί, θα υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στον Δήμο Πλατανιά, εφόσον είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι αυτού προσκομίζοντας το  τελευταίο Ε1 και εκκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και βεβαίωση μόνιμης και νόμιμης διαμονής (για τους αλλοδαπούς) ή αντίγραφο της Αίτησης που έχουν υποβάλει στα ΚΕΠ για το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης .

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεως ,για όσους υποβάλλουν στον Δήμο Πλατανιά, λήγει στις 20 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στα παραπάνω ποσά , σύμφωνα με την ΚΥΑ 39892/ΓΔ1.2/07-11-2014 (ΦΕΚ 3018/Β΄07-11-2014) {Καθορισμός των όρων  και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, συμπεριλαμβάνονται  και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων καθώς και τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από  φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και γι΄αυτό καλό θα είναι να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας αν είστε δικαιούχοι  ώστε να μην κάνετε αιτήσεις χωρίς αποτέλεσμα  και να ταλαιπωρήστε .

Για κάθε πληροφορία στον Δήμο Πλατανιά τηλέφωνα: 2821340020  Ελληνάκη Αμαλία – 2821340009  Καμπουράκης Γιώργος καθώς και στους Συλλόγους :  Τριτέκνων 2821094334  ή Πολυτέκνων  του Νομού Χανίων 2821093417 για όσους είναι μέλη αυτών.

Πηγή: http://www.cretalive.gr/