Ο σύζυγός μου, μου απαγορεύει να επισκεφθώ με το παιδί μου, τους γονείς μου και με απειλεί. Πώς μπορώ να εξασφαλιστώ;

0

Ερώτηση
«Ο σύζυγός μου μου απαγορεύει να επισκεφθώ με το παιδί μου τους γονείς μου, οι οποίοι μένουν μακριά στην επαρχία, με την αιτιολογία ότι είναι επικίνδυνο για το παιδί, ενώ ο ίδιος του δεν ενδιαφέρεται πραγματικά, καθώς έχει δηλώσει ότι δεν θα ασχοληθεί με το παιδί έως τα 5 του (σήμερα είναι 3). Του έχω πει ότι νομικά δεν μπορεί να μου το απαγορεύσει όμως με απειλεί ότι αν φύγω θα ισχυριστεί εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, ή θα πει ότι απήγαγα το παιδί κλπ. Δεν μπορώ να υποκύψω στις απειλές του, διότι αύριο-μεθαύριο μπορεί να μου απαγορεύσει και άλλες από τις ατομικές μου ελευθερίες, αλλά δεν θέλω και να βρεθεί το παιδί μπροστά σε οποιαδήποτε τραγική σκηνή. Πως μπορώ να εξασφαλιστώ ώστε να πραγματοποιήσω το ταξίδι χωρίς να μπορεί να μας βλάψει;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Μαρία Βρέττα

Αγαπητή φίλη,

Σχετικά με τα ισχυριζόμενα από τον σύζυγό σας « επιχειρήματα» πρέπει να επισημανθούν τα εξής :  Σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ. 2 του ΑΚ εγκατάλειψη συζυγικής στέγης ως λόγος κλονισμού του έγγαμου βίου προκειμένου να γεννηθεί το δικαίωμα διάζευξης είναι η αδικαιολόγητη αθέτηση υποχρέωσης για έγγαμη συμβίωση που χαρακτηρίζεται αφενός από την πρόθεση  της οριστικής διακοπής της συμβίωσης και αφετέρου από κάποια μονιμότητα. Μια παροδική  εγκατάλειψη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως τεκμήριο κλονισμού του έγγαμου βίου. Η άρση της συγκατοίκησης εκ μέρους σας για 5 ημέρες με σκοπό την επίσκεψη στους γονείς σας  βεβαίως και δεν συνιστά εγκατάλειψη αφού δεν υπάρχει η από μέρους σας πρόθεση για κάτι τέτοιο και λείπει επιπροσθέτως και το στοιχείο της διάρκειας.

Όσο αφορά στην απαγωγή − αρπαγή ανηλίκου, κατά το άρθρο  1510 παρ. 1 εδάφιο α’ του ΑΚ μέσα στον γάμο οι γονείς ασκούν την γονική μέριμνα από κοινού. Η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων ως  επιμέρους περιεχόμενο της γονικής μέριμνας ειδικότερα ασκείται και από τους δύο γονείς. Από την άλλη μεριά,  η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της αρπαγής ανηλίκου  σύμφωνα με το άρθρο 324 του Ποινικού Κώδικα συνίσταται στην προσβολή του δικαιώματος του δικαιουμένου να μεριμνήσει για το πρόσωπο του ανηλίκου, η οποία (προσβολή) μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους, είτε με την αφαίρεση του ανηλίκου είτε με την υποστήριξη της εκούσιας διαφυγής του.  Ειδικότερα στην έννοια της αφαίρεσης περιλαμβάνεται κάθε συμπεριφορά του δράστη με θετική ενέργεια ή παράλειψη, που παρακωλύει και καθιστά ανέφικτη, για κάποιο χρονικό διάστημα, την άσκηση του δικαιώματος επιμελείας αυτού που έχει το δικαίωμα.  Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει διάσταση ή διαζύγιο και έχει ανατεθεί από το Δικαστήριο η επιμέλεια του τέκνου στην μητέρα, ο πατέρας  πάρει το τέκνο και εξαφανιστεί τότε έχουμε αρπαγή ανηλίκου.  Επιπλέον στοιχείο, δε, για την τέλεση του εγκλήματος της αρπαγής ανηλίκου είναι και ο δόλος ο οποίος πρέπει να αποδειχτεί στο Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση η από μέρους σας απόφαση να επισκεφτείτε τους γονείς σας δεν συνιστά απαγωγή, δηλαδή αρπαγή ανηλίκου.

Μαρία Βρέττα
Δικηγόρος
26ης  Οκτωβρίου 10
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 530160
Fax: 2310 530160
E-mail: info@vrettalaw.gr
Web : http://www.vrettalaw.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!