Κάρτα πολιτισμού: Τί χρειάζεσαι για να βλέπεις παραστάσεις και να μπαίνεις σε μουσεία δωρεάν!

0

Η «Κάρτα Πολιτισμού» δίνει στον κάτοχο της το δικαίωμα:

Ελεύθερης εισόδου:

 • Στα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και
 • Τους Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ελεύθερης εισόδου σε θεατρικές παραστάσεις:

 • Του Εθνικού Θεάτρου κάθε Τρίτη, και Πέμπτη, για περιορισμένο αριθμό θέσεων, καθώς και στις παιδικές παραστάσεις για τα παιδιά- κατόχους της Κάρτας.
 • Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο (στην απογευματινή παράσταση), και στις παιδικές παραστάσεις (Κυριακή πρωί) και
 • Των δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων σε όλη την Ελλάδα.

Ελεύθερης εισόδου στις συναυλίες- παραστάσεις:

 • Της «Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών».
 • Της «Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης».
 • Της «Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής».
 • Της «Ορχήστρας των Χρωμάτων».
 • Της «Εθνικής Λυρικής Σκηνής» για όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου, στο θέατρο «Ακροπόλ Νέα Σκηνή» και μόνον για τις παραστάσεις οπερέτας.
 • Της «Όπερας Θεσσαλονίκης» για μια καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας για κάθε παραγωγή και
 • Του «Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Athenaeum».

Ελεύθερης εισόδου σε ορισμένες μουσικές εκδηλώσεις:

 • Του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
 • Του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ελεύθερης εισόδου κάθε Δευτέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες:

 • Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΟΛΥΜΠΙΟΝ 1 και 2) και
 • Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Εισόδου με μειωμένο εισιτήριο στις Κινηματογραφικές Αίθουσες:

 • Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 αντί 7).
 • Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 αντί 7).
 • Του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα.
 • Της Πανελλήνιες Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών- Κινηματογραφιστών σε όλη την Ελλάδα (5 αντί 7) και
 • Των συγκροτημάτων ODEON, STER CENTURY και VILLAGE CINEMAS στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (5 αντί 7).

Έκπτωση στην αγορά βιβλίων:
50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία από τα καταστήματα των μελών του Συλλόγου Βιβλιοπωλών Βορείου Ελλάδος.

Τί χρειάζεσαι για να την αποκτήσεις:

01. Βεβαίωση σπουδών (Για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών) απαιτείται βεβαίωση σπουδών)
02. Ανανεωμένη Κάρτα μέλους των Κ.Α.Π.Η. ή βεβαίωση ενεργού και τακτοποιημένου οικονομικά μέλους Κ.Α.Π.Η. (ή φωτοτυπία της κάρτας μέλους στη Λέσχη ΦΙΛΙΑΣ ανανεωμένη ή Βεβαίωση από το(ν)/τη(ν) Σωματείο/Σύλλογο/Λέσχη «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ή «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» της Αναγέννησης Σερρών ή «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δ. Μεσσήνης, ή «ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ», αντίστοιχα)
03. Θεωρημένο πάσο πολύτεκνων (Ελλείψει του πάσου προσκομίζεται βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολύτεκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο)
04. Βεβαίωση του φορέα (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)
05. Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα 06. Πιστοποιητικό παλιννόστησης (για παλιννοστούντες)/ Εναλλακτικά προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την παραχώρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην κατηγορία αυτή ως δικαιούχοι θεωρούνται 1) οι Βορειοηπειρώτες με Αλβανική υπηκοότητα, ελληνικής εθνικής καταγωγής, 2)Όλοι οι παλιννοστούντες ομογενείς ανεξαρτήτως ηλικίας, 3) Οι παλιννοστήσαντες Έλληνες από την Ελληνική Ομογένεια.
06. Βεβαίωση του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)
07. Βεβαίωση του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης)
08. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας ανανεωμένη για ένα έτος συνεχώς (για μακροχρόνιους άνεργους ΟΑΕΔ)
09. Βεβαίωση αναπηρίας (κάρτα του Υπουργείου Υγείας ή Ιατρική Γνωμάτευση δημοσίου Φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό πάνω από 67%)/Για Α.Μ.Ε.Α.
10. Απόφαση επιμέλειας τέκνων (Για την περίπτωση διαζυγίου)/(Για διαζευγμένους, χήρες και χήρους)
11. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/ Για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.,των «Λεσχών Φιλίας» του Δήμου Αθηναίων, του φιλανθρωπικού Σωματείου «Κορινθιακή Αλληλεγγύη» και των συζύγων μελών Κ.Α.Π.Η το όριο ηλικίας είναι το 58ο έτος. Κατ’ εξαίρεση οι σύζυγοι των μελών των Κ.Α.Π.Η., μπορούν να εντάσσονται και σε μικρότερη ηλικία, με την προϋπόθεση ότι είναι και αυτοί μέλη των Κ.Α.Π.Η.  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
12. Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού/ Η αίτηση μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ και να αποστέλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Η Κάρτα θα αποστέλλεται όμως στον ενδιαφερόμενο απ΄ ευθείας από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ/(Απαραίτητο έγγραφο)
13. Πιστοποιητικό ή ταυτότητα που αποδεικνύει την Ελληνική Εθνική καταγωγή/ Για Παλιννοστούντες

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:  
01. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για Mονογονεϊκές οικογένειες, (Διαζευγμένοι, χήρες και χήροι)/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
02. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Για γονείς και παιδιά τρίτεκνων οικογενειών έως 18 ή εάν σπουδάζουν μέχρι 24 και εάν έχουν αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας)/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
03. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου για Mονογονεϊκές οικογένειες, (Διαζευγμένοι, χήρες και χήροι) 
Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

Διαδικασία:   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές , ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήµα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Ο πολίτης παραλαμβάνει την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
1) Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού θα αποστέλλονται την εξής διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, ΤΚ: 105 64, ΑΘήνα.
2) Η Κάρτα Πολιτισμού δεν ανανεώνεται πλέον αυτόματα. Μετά τη λήξη της γίνεται, εκ νέου, αίτηση από τον πολίτη στα ΚΕΠ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκδίδεται καινούργια κάρτα με ισχύ 3 ετών.

Πηγή:  www.dikaiologitika.gr