Υιοθεσία από μητριά ή πατριό

0

Δεδομένων των αλλαγών στη σημερινή μορφή οικογένειας, αναρωτηθήκαμε: Γίνεται το παιδί μας, να το υιοθετήσει η μητριά ή ο πατριός;  Και η απάντηση είναι «Γίνεται!».  Η δικηγόρος κυρία Έμη Ζαίμη, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες» μας εξηγεί το πώς…

Στην εποχή μας, η ύπαρξη πολύπλοκων μορφών οικογένειας, έχει οδηγήσει στο να γίνει πιο πολύπλοκος ο αρχαιότατος θεσμός της υιοθεσίας, αφού πλέον αυτός περιλαμβάνει και μορφές ή περιπτώσεις υιοθεσίας οι οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες. Στις διάφορες μορφές υιοθεσίας, εκτός από την πολύ συνηθισμένη μορφή της υιοθεσίας ενός ανηλίκου από ένα παντρεμένο ζευγάρι, προβλέπονται και η υιοθεσία από άγαμο άνδρα ή γυναίκα, η υιοθεσία ενηλίκου, και φυσικά η υιοθεσία του φυσικού ή θετού τέκνου του/της συζύγου από τον/την άλλο/η σύζυγο.

Συγκεκριμένα, και ως προς την υιοθεσία ανηλίκου από το/τη σύζυγο του φυσικού ή θετού τέκνου του άλλου/ης συζύγου, προβλέπεται ότι αυτή είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μια από τις προϋποθέσεις αφορά την ηλικία αυτού που υιοθετεί, αφού ο νόμος γενικά ορίζει ότι δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριάντα ετών, ούτε όμως μεγαλύτερος των εξήντα ετών, ενώ κατ’ εξαίρεση για την υιοθεσία αυτή το άρθρο 1544 του Α.Κ. ορίζει ότι η διαφορά ηλικίας μεταξύ του συζύγου που υιοθετεί και του υιοθετούμενου τέκνου του άλλου συζύγου μπορεί να είναι μέχρι δέκα πέντε (15) έτη. Μια άλλη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητας στο πρόσωπο που υιοθετεί, δηλαδή να είναι ενήλικας, και να μην έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Εξίσου σημαντική προϋπόθεση είναι η συναίνεση των ενδιαφερομένων προσώπων ενώπιον του Δικαστηρίου, επειδή η υιοθεσία τελείται μόνο με δικαστική απόφαση, και άρα κατά τη συνεδρίαση του Δικαστηρίου, πρέπει να εμφανιστεί οπωσδήποτε ενώπιον του Δικαστή αυτοπρόσωπα αυτός που θέλει να υιοθετήσει, η/ο σύζυγος που είναι ο βιολογικός γονέας του ανηλίκου, ενώ εάν ο ανήλικος που υιοθετείται είναι μεγαλύτερος των 12 ετών πρέπει και αυτός κατά άρθρο 1555 του Αστικού Κώδικα να δώσει τη συναίνεσή του. Εκτός αυτών, αυτός που θέλει να υιοθετήσει πρέπει να κάνει αίτηση στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία για να διενεργηθεί κοινωνική έρευνα από κοινωνικό λειτουργό ο οποίος θα εισηγηθεί για το αν η υιοθεσία θα είναι θετική για το ανήλικο.

Βεβαίως πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι είναι δυνατή και η υιοθεσία του ενηλίκου φυσικού ή θετού τέκνου του άλλου συζύγου, αρκεί να πληρούνται αναλογικά οι προϋποθέσεις της υιοθεσίας ανηλίκου (εκτός από αυτή της κοινωνικής έρευνας), όπως αναφέρονται, και με τη διαφορά ότι στη διαδικασία στο ακροατήριο πρέπει εκτός από τον σύζυγο που υιοθετεί, να δώσει προφορικά τη συναίνεσή του και ο ενήλικος που υιοθετείται.

Τονίζουμε ότι για την νόμιμη τέλεση οποιασδήποτε μορφής υιοθεσίας απαιτείται να γίνεται αίτηση προς τούτο στο Δικαστήριο και να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση. Άρα η υιοθεσία δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο) και να θεωρείται νόμιμη.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου & Συνεργατών
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να μας την απευθύνετε στο info@singleparent.gr