Θέλω να αλλάξω το μικρό όνομα του παιδιού μου. Τι μπορώ να κάνω νομικά;

0

Πολλοί εκ των συμπολιτών μας διερωτώνται εάν και πως δύνανται ν’αλλάξουν το κύριο όνομά τους. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το άρθρο 13 Ν. 344/1976, όπως ισχύει, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας να αιτηθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου την αλλαγή του κυρίου ονόματος.

Βεβαίως, ο Νομοθέτης, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 58 ΑΚ και 415 ΠΚ προσέβλεψε στο κύριο όνομα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητος και θέλησε να διατηρείται αυτό σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ίδιας της προσωπικότητας, αλλά παράλληλα και της ασφάλειας των συναλλαγών, οπότε συνειδητά επιτάσσει την αλλαγή του ονόματος διά δικαστικής αποφάσεως, διότι καθίσταται άμεσα κατανοητό τί θα γινόταν εάν κάποιος άλλαζε φερ’ειπείν κακόπιστα τ’ονομά του προκειμένου να δυσχεράνει νόμιμες ενέργειες εναντίον του, όπως π.χ. έναν έλεγχο στην ακίνητή του περιουσία.

Δείτε σχετικά: Αγνώστου πατρός; Όχι πια! Υπάρχει η πρόσληψη πατρωνύμου

Προς διασφάλιση της ασφαλείας των συναλλαγών και προς αποφυγήν ασκόπων εν γένει ενεργειών, ο Νομοθέτης επιτάσσει τον Δικαστή να ελέγξει κατά πόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος, ο οποίος δικαιολογεί την μεταβολή του κύριου ονόματος. Π.χ. εάν ένα κύριο όνομα είναι κακόηχο προκαλώντας κοινωνική χλεύη και απομόνωση. Τέτοιου είδους λόγοι, ακραίοι ή μη υπό την υποκειμενική θεώρηση του καθενός, έχουν ενίοτε γίνει δεκτοί από την νομολογία, πλην όμως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και ο εκάστοτε Δικαστής θ’αποφασίσει βάσει των ειδικών παραμέτρων κάθε περιπτώσεως.

Αλλαγή κύριου ονόματος θεωρείται επίσης η τροποποίηση ή η συμπλήρωσή του. Η αίτηση διόρθωσης ή συμπλήρωσης του ονόματος ανήκει στην ευρύτερη διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων. Κατά την αυτή διαδικασία δικάζονται και οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης, που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Μόλις η απόφαση τελεσιδικήσει προσκομίζεται στο ληξιαρχείο και στο δημοτολόγιο, τα οποία είναι υποχρεωμένα να προβούν στην σχετική μεταβολή.

Τώρα, εφόσον ζητείται αλλαγή ονόματος γι’ανήλικο τέκνο και επειδή η αλλαγή αυτή άπτεται των καθηκόντων της γονικής μερίμνης, και όχι απλώς της επιμελείας, πρέπει αμφότεροι οι έχοντες τη γονική μέριμνα γονείς ή ένας εξ αυτών με εξουσιοδότηση του άλλου να υποβάλλουν την ως άνω αίτηση γι’αλλαγή του κυρίου ονόματος του τέκνου, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις (σοβαρότητα λόγου αλλαγής κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση διαφωνίας, και αν το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει περί τούτου το Δικαστήριο, σε συνδυασμό με το ότι η ονοματοδοσία του τέκνου δεν αποτελεί συστατικό του βαπτίσματος χριστιανού, στοιχείο αγόμενο στην ουσία του δόγματος ώστε να απαγορεύεται η μεταβολή του (Ολομέλεια ΑΠ 240/1975, ΝοΒ 23, 655), προκύπτει ότι η ονοματοδοσία του τέκνου είναι δικαίωμα και των δύο γονέων-εφόσον ασκούν και οι δύο τη γονική μέριμνα του τέκνου και ως προς το οποίο αποφασίζουν από κοινού. Συνεπώς σε περίπτωση διαφωνίας τους, πρέπει να προκληθεί απόφαση περί του δοτέου ονόματος δικαστικώς από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Σε ερώτησή μας, αν η ανύπαντρη μητέρα με αναγνωρισμένο τέκνο, του οποίου ασκεί αποκλειστική την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα, μπορεί να αιτηθεί την αλλαγή κυρίου ονόματος του παιδιού της, χωρίς την υπογραφή και συναίνεση του πατέρα, η κυρία Ροδίτη μας απάντησε θετικά.

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788
Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr