Οικογενειακό δικαστήριο: Επιτακτική η ανάγκη του, στην Ελλάδα!

0

Σαν Δικηγόρος που χειρίζομαι πολλές υποθέσεις διαζυγίου, θα ήθελα να τονίσω ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο παίζει καταλυτικό ρόλο σε ότι αφορά την απονομή δικαιοσύνης στα ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο.

Συγκεκριμένα επιθυμώ να τονίσω την σημασία αλλά και την αναγκαιότητα της λειτουργίας και στην Ελλάδα του οικογενειακού δικαστηρίου προκειμένου οι υποθέσεις που αφορούν θέματα σχετικά με τον θεσμό της οικογένειας να λαμβάνουν ειδική μέριμνα και σωστό χειρισμό.

Δεν χωρεί καμιά αμφισβήτηση  ότι οι υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου είναι πολύ ιδιαίτερες υποθέσεις καθώς αφορούν προσωπικές σχέσεις με ή χωρίς οικονομικό αντικείμενο ανθρώπων που έχουν ή είχαν ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό (σχέσεις των συζύγων ) ή συγγενικό δεσμό (σχέσεις γονέων-τέκνων)  κι ως εκ τούτου θα πρέπει να τις χειρίζονται επιστήμονες  τόσο από την πλευρά του Δικηγόρου αλλά και από την πλευρά του Δικαστή  που να έχουν εκτός των τυπικών  προσόντων και   ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι έχει να κάνει με τον θεσμό της οικογένειας και ακόμη περισσότερο με τα  παιδιά.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε και είναι μεγάλη ανάγκη η εξειδίκευση των δικαστών των οικογενειακών υποθέσεων. Άλλωστε η ανάγκη αυτή δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Ήδη έχει επιβεβαιωθεί με την απόφαση του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Γερμανικού Δικαστηρίου από 5-11-1980.

Στις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου οι δικαστές χρειάζονται κι άλλα προσόντα εκτός από τη γνώση και ερμηνεία του νόμου. Οι γνώσεις από το χώρο της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας είναι απαραίτητες για τον δικαστή των οικογενειακών υποθέσεων. Η εξειδίκευση των δικαστών πρέπει να νοηθεί ως εξοικείωση σε θέματα ψυχολογίας , κοινωνιολογίας , παιδαγωγικής, τρόπου αντιμετώπισης των ανθρωπίνων σχέσεων…..κ.λ.π.

Μαζί με τα ανωτέρω πρέπει να τονιστεί ότι στις δίκες που αφορούν την γονική μέριμνα και επιμέλεια και οι οποίες έχουν σαν στόχο το συμφέρον των τέκνων η διαπίστωση του οποίου πρέπει να είναι το ζητούμενο και το περιεχόμενο της απόφασης, ο Δικαστής πρέπει οπωσδήποτε να συνεπικουρείται από ειδικούς συμβούλους οι οποίοι θα είναι εκείνοι που μπορούν να διαφωτίσουν τον Δικαστή με ακρίβεια για τα κριτήρια με τα οποία θα λάβει υπόψιν του για την τελική του απόφαση. 

Δυστυχώς, στη σύγχρονη πραγματικότητα ο δικαστής χωρίς τις υποχρεωτικές εκ του νόμου εκθέσεις κοινωνικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης είναι μόνος να αποφασίσει με τις γενικές εξωνομικές γνώσεις του αλλά και τις προσωπικές του ικανότητες. Μετά την τροποποίηση με το άρθρο 19 Παρ.3 ν.2521/1997 η συνάντηση των ανηλίκων με τον Δικαστή γίνεται μετά την εκδίκαση της υπόθεσης για λίγα λεπτά σε ένα μάλλον αφιλόξενο χώρο από έναν  Δικαστή συνήθως χωρίς ειδική εκπαίδευση  ο οποίος μπορεί να μην έχει την ικανότητα να προσεγγίσει ένα μικρό και φοβισμένο παιδί να το κάνει να αισθανθεί άνετα και εκείνο να ανοιχτεί.

Η κοινωνική και η ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη είναι πολύτιμες στις υποθέσεις επιμελείας διότι τα παιδιά μπορεί να λένε ψέματα για να παρασύρουν τους Δικαστές, όχι όμως έμπειρους παιδοψυχολόγους.

Στόχος και σκοπός των οικογενειακών Δικαστηρίων θα είναι η ανάγκη ουσιαστικότερης απονομής της δικαιοσύνης στις υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Για τον λόγο αυτό θα ήταν καλό ο Δικαστής που δικάζει την επιμέλεια και την επικοινωνία να παρακολουθεί τις αναβολές της και να επιλαμβάνεται όλων των διαφορών μεταξύ των συγκεκριμένων προσώπων ώστε να μπορεί να έχει σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Ακόμη είναι σημαντικό ο ίδιος οικογενειακός Δικαστής που δίκασε τις αστικές υποθέσεις  να αναλαμβάνει και τις ποινικές υποθέσεις που ήθελε προκύψουν μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.

Δυστυχώς από την 1.1.1997 που ίσχυσε ο νόμος μέχρι και σήμερα τα τμήματα οικογενειακών υποθέσεων δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί και λειτουργήσει με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να απονέμεται ουσιαστικά χωρίς σωστά κριτήρια και εφόδια. 

Για τους ανωτέρω λόγους σήμερα γίνονται σοβαρές προσπάθειες στη χώρα μας με πρωτοβουλία κορυφαίων νομικών  της χώρας μας ώστε να εκσυγχρονιστούμε και να αποκτήσουμε κι εμείς εξελιγμένες και ευέλικτες κοινωνικές υπηρεσίες .

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788
Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr