Η κόρη μου αφήνει το παιδί και κάνει τη ζωή της. Μπορώ να πάρω την επιμέλεια;

1

«H κορη μου ειναι ανυπαντρη μητέρα. Αφήνει συνεχεια το παιδι της γιατι θελει να κανει τη ζωη της. Αυτο  όμως δεν μπορει να συνεχιστεί. Το παιδι ειναι 6 χρονων και πιο πολυ την ευθυνη του, την εχω εγω. Θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να παρω την επιμελεια του παιδιου και με ποιο τροπο. Ευχαριστώ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Λένα Πολύζου από το δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Κατά το άρθρο 1532 ΑΚ αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντά που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημά αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.

Δείτε σχετικά: Πρόσληψη πατρωνύμου

Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμη και την επιμέλεια του ολικά ή μερικά  σε τρίτον ή να διορίσει επίτροπο. Εφόσον ένας γονέας έχει τη γονική μέριμνα και είναι ακατάλληλος, μπορεί το δικαστήριο να αναθέσει την επιμέλεια σε τρίτο.  Η ανάθεση γίνεται κατά προτίμηση σε συγγενικά πρόσωπα ή σε κατάλληλο ίδρυμα.

Κατά συνέπεια, μπορείτε να αιτηθείτε την ανάθεση της επιμέλειας σε εσάς, αλλά για να το καταφέρετε, θα πρέπει να προσκομίσετε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η μητέρα είναι ακατάλληλη για την άσκηση αυτής. Το δικαστήριο έχει διακριτική ευχέρεια να κάνει δεκτή ή να απορρίψει την αίτησή σας (αναλόγως των περιστατικών που θα επικαλεστείτε και των στοιχείων που θα προσκομίσετε), πάντως νομικό πλαίσιο για να ασκήσετε την αίτηση προς ανάθεση της επιμέλειας σε εσάς, υπάρχει.

Λένα Πολύζου-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι τυχαία και δεν απεικονίζει τα πραγματικά πρόσωπα.