Έχω κυρώσεις αν ο σύζυγος ανακαλύψει ότι το παιδί δεν είναι δικό του;

3

«Είμαι σε διάσταση περιμένω το διαζύγιο μου. Έχω ένα παιδί από τον γάμο μου. Αν ανακαλύψει ο σύζυγός μου ότι δεν είναι δικό του μπορεί νομικά να μου κάνει κάτι; Δηλαδή νομικά μπορεί να έχω ποινή; Ευχαριστώ!»

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Μαρία Μπαρμπατσάλου

Αγαπητή κυρία

Οι επιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά στο ανήλικο τέκνο σας.

Σύμφωνα με το αρθρο 1467- 1471 ΑΚ ο σύζυγος σας έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή προσβολής πατρότητας και οφείλει αυτός να φέρει, κατά τη διαδικασία, τις σχετικές αποδείξεις. Το δικαίωμα του αυτό ο σύζυγος οφείλει να το ασκήσει αποκλειστικά εντός ενός έτους αφότου πληροφορηθεί τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από αυτόν και σε κάθε περίπτωση όταν περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό, αλλιώς το δικαίωμα αποσβήνεται.

Σύμφωνα όμως με την νομολογία, όμως, εάν η μητέρα με δόλο απέκρυψε τις συνθήκες σύλληψης και ο σύζυγος αδυνατούσε, έστω και αν κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, να αντιληφθεί ότι το τέκνο δεν ήταν δικό του, η προθεσμία των πέντε ετών αναστέλλεται και άρχεται όταν ο σύζυγος πληροφορηθεί τις συνθήκες σύλληψης ή αρχίσει να έχει υπόνοιες ή ενδείξεις γι αυτές.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που η αγωγή ευοδωθεί και εκδοθεί απόφαση που να αναγνωρίζει ότι το παιδί δεν είναι του συζύγου της μητέρας και αυτή καταστεί αμετάκλητη δηλαδή δεν μπορεί πλέον να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζει το αρθρο 1472 ΑΚ. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο το παιδί χάνει την ιδιότητα του τέκνου γεννημένου σε γάμο αναδρομικά από την στιγμή της γέννησης του., επομένως στερείται το οικογενειακό επώνυμο το οποίο έφερε και καταργείται η συγγένεια της πατρικής γραμμής με τον σύζυγο με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται κληρονομικές και οικογενειακές.

Δεν έχει πλέον δικαίωμα διατροφής αλλά δεν αναζητείται η διατροφή που έχει ήδη καταβληθεί, ο σύζυγος της μητέρας μπορεί, όμως,  να ανακαλέσει οποιαδήποτε άλλη γονική παροχή έχει καταβληθεί στο όνομα της συγγένειας γονέα- τέκνου.

Μαρία Μπαρμπατσάλου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Φράγκων 1 και Μοσκώφ
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-538839
Κινητό: 6977-395903

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι τυχαία και δεν απεικονίζει πραγματικά πρόσωπα!