Επώνυμο του βιολογικού πατέρα σε μη αναγνωρισμένο τέκνο

1

Αναγνώστριά μας, μας έθεσε το ερώτημα αν μπορεί να προχωρήσει σε πρόσληψη πατρωνύμου δίνοντας στο εκτός γάμου και μη αναγνωρισμένο παιδί της, το επίθετο του βιολογικού του πατέρα διότι στο δήμο που απευθύνθηκε της είπαν πως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται (!). Η δικηγόρος μας κυρία Θεώνη Κάδρα, συνεργάτιδα του δικηγορικού γραφείου «Ευγενία Φωτοπούλου και Συνεργάτες» μας εξηγεί:

Το άρθρο 1506 του Αστικού Κώδικα ορίζει σχετικά με το επώνυμο του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του. Συγκεκριμένα, προβλέπει:
«Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων  του  παίρνει  το  επώνυμο  της  μητέρας  του.  Ο σύζυγος της μητέρας μπορεί να δώσει στο τέκνο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το επώνυμό του  στη  θέση  του  έως  τότε  επωνύμου  του τέκνου ή επιπρόσθετα, αν συναινέσουν σ` αυτό, κατά  τον ίδιο τύπο, η μητέρα και το τέκνο. Σε περίπτωση  επιγενόμενου  γάμου  τον  γονέων   του   τέκνου  εφαρμόζονται  ως  προς  το  επώνυμό του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο, οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
Αν γίνει αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο  ή,  αν  αυτό  είναι  ανήλικο,  οι  γονείς  του  ή  και ένας από αυτούς ή ο  επίτροπός του δικαιούνται,  μέσα  σε  προθεσμία  ενός  έτους  από  την  ολοκλήρωση  της αναγνώρισης, να προσθέσουν, με δήλωση στο ληξίαρχο, το  πατρικό επώνυμο στο επώνυμο του τέκνου. Αν στη  δήλωση  προβαίνουν  οι  δύο  γονείς  από  κοινού,  μπορούν να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του  τέκνου σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου».

Συνεπώς, από την ανωτέρω ρύθμιση γίνεται σαφές ότι το επώνυμο του τέκνου γεννημένου εκτός γάμου είναι εκ του νόμου αυτό της μητέρας του, και μόνο αν επακολουθήσει γάμος ή αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) μπορεί να αντικατασταθεί ή να προστεθεί το επώνυμο του βιολογικού πατέρα.

Συνεπώς, το τέκνο εκτός γάμου που δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα του ή δεν έχει επακολουθήσει γάμος των γονέων του λαμβάνει εκ του νόμου υποχρεωτικά το επώνυμο της μητέρας του. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, βάσει της η υπ’ αρ. Φ.91400/2961 (ΦΕΚ Β` 193-28.2.2001) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους», να αιτηθεί η μητέρα στο δημοτολόγιο που είναι εγγεγραμμένο το τέκνο της (καθώς και στο μητρώο αρρένων του τελευταίου) να καταχωρηθεί στην ένδειξη «Επώνυμο πατέρα» το επώνυμο πατρός που επιθυμεί (είτε αντιστοιχεί στον βιολογικό πατέρα είτε όχι).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το παιδί θα συνεχίσει να έχει ως επώνυμο το επώνυμο της μητέρας του, με τη διαφορά ότι στα στοιχεία του δημοτολογίου (και στην αστυνομική του ταυτότητα) η ένδειξη «επώνυμο πατέρα» δεν θα είναι κενή, αλλά θα έχει συμπληρωθεί με το επώνυμο που δήλωσε η μητέρα.

Εν ολίγοις ο/η υπάλληλος του δήμου που ενημέρωσε τη μητέρα και αναγνώστρια της σελίδας μας ότι δεν μπορεί να δώσει στο μη αναγνωρισμένο παιδί της, το επώνυμο του βιολογικού του πατέρα, δεν ισχύει.  Η μητέρα δίνει το επώνυμο πατέρα που «θέλει» και εάν εκείνος που φέρει το  δηλωθέν επώνυμο, το μάθει από τις δημοσιεύσεις και έχει κάποια αντίρρηση , μπορεί να τη διατυπώσει. Η φιλοσοφία του νόμου είναι ότι το παιδί πρέπει να φέρει επώνυμο πατέρα για να μην υφίσταται διακρίσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται ποιο επώνυμο θα είναι αυτό.

Τέλος να θυμίσουμε στους αναγνώστες ότι η διαδικασία πρόσληψης πατρωνύμου, από την 01/01/2011 γίνεται στους Δήμους.

Θεώνη Κάδρα-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο «Ε. Φωτοπούλου & Συνεργάτες»
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι τυχαία και δεν απεικονίζει πραγματικά πρόσωπα.