Εγκύκλιος και δικαιώματα μαθητών, με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση

0

Αρκετά συχνά οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αντιπαράθεση με γονείς που έχουν πάρει διαζύγιο ή βρίσκονται σε διάσταση και έχουν απαιτήσεις όπως πχ να μην ενημερώνει το σχολείο τον πατέρα /μητέρα που δε ζει με το παιδί, να μη του επιτρέπει την είσοδο στο σχολείο, τη παρουσία σε κάποια εκδήλωση κτλ.

Όλα αυτά τα ερωτήματα έρχεται να τα λύσει  ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα παιδιών – μαθητών που οι γονείς του βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν πάρει διαζύγιο κατά το άρ.103 §9 του Συντάγματος και το Ν.3094/2003, σε έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 124301/22966/11-8-2010

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο στις περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου των γονέων μαθητή η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, δεν μπορεί να απαγορευθεί εντός του σχολικού χώρου. Η προφορική ή γραπτή εντολή του ενός γονέα προς το σχολείο να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία με το παιδί  εξετάζεται με προσοχή, αλλά δεν είναι υποχρεωτική αφ’ εαυτής.

Η συμμετοχή του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί σε εκδηλώσεις, όπως οι σχολικές εορτές, δεν μπορεί επίσης να απαγορευθεί, Η αντίθετη επιθυμία του άλλου γονέα, από μόνη της, δεν μπορεί να συνιστά σπουδαίο λόγο.

Η παραλαβή του παιδιού γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλειά του. Σε περίπτωση που οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια και διαφωνούν η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται από το πρόσωπο που είχε οριστεί , πριν προκύψει η διαφωνία τους, έως ότου προσκομισθεί στο σχολείο δικαστική απόφαση, η οποία να επιλύει τη διαφωνία των γονέων.

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι απαραίτητη . Οι εκπαιδευτικοί καλό θα είναι να γνωρίζουν  τέτοια σοβαρά θέματα ( όπως ένα διαζύγιο) που σίγουρα επηρεάζουν την ψυχολογία του παιδιού ώστε να μπορούν και εκείνοι από τη δική τους πλευρά να στηρίξουν και να βοηθήσουν το παιδί.  Ιδανικό θα ήταν οι γονείς να ενημερώνονται από κοινού για την επίδοση του παιδιού τους, να παρευρίσκονται στις ενημερώσεις των εκπαιδευτικών και να παρακολουθούν τις σχολικές γιορτές.

Είναι παράλογο να ζητάς από τον εκπαιδευτικό να μην ενημερώνει τον άλλο γονέα, να μην το αφήνει να δει το παιδί πχ σε μια σχολική γιορτή. Και αυτός γονιός είναι και το διαζύγιο και τα μεταξύ σας προβλήματα, δεν του αφαιρούν το δικαίωμα να συμμετέχει στη σχολική ζωή του παιδιού του. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο μόνος που θα πληγωθεί θα είναι ο μαθητής και μέριμνα του εκπαιδευτικού είναι να τον προστατέψει.

 Άννα Δαργωνάκη
Εκπαιδευτικός-δασκάλα δημοτικού σχολείου

Την συγκεκριμένη εγκύκλιο μπορείτε να την δείτε πιο αναλυτικά και να την κατεβάσετε από εδώ (πατάτε το μικρό κουμπάκι download)
Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη σε δασκάλους και γονείς!