Ασφάλιση παιδιού από τον πατριό και αλλαγή επωνύμου σε τέκνο εκτός γάμου

0

Ακόμη δύο πολύ συχνά προβλήματα που λαμβάνουμε στο Singleparent.gr αφορούν την ασφάλιση του παιδιού καθώς και την αλλαγή ονόματος σε τέκνο εκτός γάμου. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε δύο αντιπροσωπευτικά ερωτήματα και ζητήσαμε από το δικηγορικό γραφείο  «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες», και συγκεκριμένα από τη δικηγόρο κυρία Θεώνη Κάδρα, να μας δώσει μία αναλυτική και σαφή εικόνα σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα, που απασχολούν πολλούς από εμάς.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Θεώνη Κάδρα, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες» 

Θέμα: Ασφάλιση παιδιού από τον πατριό

Ερώτηση:

«Καλημέρα σας, θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε στο εξής πρόβλημα: Έχω ένα παιδάκι 7 ετών από το πρώτο μου γάμο όπου έχω με διάταγμα τη κηδεμονία του (ο πατέρας είναι εξαφανισμένος) Έχω κάνει δεύτερο γάμο όπου ο τωρινός σύζυγος, αστυνομικός,  με έχει περάσει στην ασφάλειά του. Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν μπορεί να ασφαλιστεί από τον πατριό του το παιδί αφού εγώ έχω την κηδεμονία; Και επίσης δεν το ασφαλίζει ούτε η πρόνοια για τον λόγο ότι το εισόδημα του συζύγου είναι πάνω από 5.000 ευρώ και έτσι το παιδί 7 χρόνια είναι χωρίς ασφάλεια. Δεν ξέρω τί να κάνω. Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση;»

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) (ΥΑ 2/7029/0094 ΦΕΚ Β΄ 213/2005), στην ασφάλιση του οποίου υπάγεται το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 2-δικαιούχοι), μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων που δικαιούνται φροντίδας υγείας είναι μεταξύ άλλων τα άγαμα φυσικά τέκνα τω ν άμεσα ασφαλισμένων, τα τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική απόφαση ο ανάδοχος ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε αντίθεση δηλαδή με άλλα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ) δεν προβλεπόταν από τη νομοθεσία του ασφαλιστικού αυτού ταμείου η ασφάλιση ως έμμεσα ασφαλισμένων των τέκνων της συζύγου από προηγούμενο γάμο (προγονών του άμεσα ασφαλισμένου). Συνεπώς, ορθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να ασφαλιστεί ως έμμεσο μέλος το παιδί σας στην ασφάλιση του συζύγου σας-πατριού του.

Μετά την ένταξη όμως του ΟΠΑΔ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από την 01/01/2012 (με την ΚΥΑ Φ.80000/οίκ.32115/2009- ΦΕΚ Β΄3010/29-12-2011) εφαρμόζεται στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ η νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΥΑ Φ.90380/25916/3294 ΦΕΚ Β 2456 2011, όπως ισχύει) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτού μεταξύ των δικαιούχων προσώπων της ασφάλισης εντάσσονται πλέον και οι προγονοί. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού υπάγονται Α. οι άμεσα ασφαλισμένοι … Β. τα μέλη των οικογενειών τους. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται: α. ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. β. Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, τα ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή εάν είναι προπτυχιακοί, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους….». Συνεπώς, δικαιούται ο γιός σας να ασφαλιστεί ως έμμεσο μέλος του συζύγου σας-πατριού του.

Θέμα: Αλλαγή επωνύμου σε τέκνο εκτός γάμου

Ερώτηση:

«Καλησπέρα, έχω ένα γιο που γεννήθηκε εκτός γάμου στην Αγγλία, από Άγγλο πατέρα. Το παιδί είναι αναγνωρισμένο και φέρει το επώνυμο του πατέρα του, αλλά μετά διάφορες καταστάσεις κατέστησαν το γάμο αδύνατο. Ο πατέρας έχει εγκαταλείψει το παιδί από όταν εκείνο ήταν 4 μηνών. Θέλω να αλλάξω το επώνυμο του παιδιού να συμπεριλαμβάνει και το δικό μου, μου είχαν πει στο παρελθόν πως είναι αδύνατο αυτό χωρίς την γραπτή συγκατάβαση του πατέρα. Δεν γνωρίζει κανείς αν αυτός ο άνθρωπος ζει, πεθαίνει, τι κάνει, και δεν σκοπεύω να αλλάξω αυτό το status quo, καθότι εκείνος παντρεύτηκε και έχει άλλη οικογένεια, τουλάχιστον αυτό ίσχυε χρόνια πριν που είχαμε την τελευταία επικοινωνία. Υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει η αλλαγή χωρίς να χρειάζεται ο πατέρας κάπου να εμφανίζεται; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση:

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (άρθρο 1506 ΑΚ) που εφαρμόζεται στη δική σας περίπτωση (ΑΚ 19 – λόγω κοινής ιθαγένειας τέκνου και μητέρας) -αν και πρόκειται για υπόθεση με στοιχεία αλλοδαπότητας, εφόσον ο πατέρας  έχει την ιθαγένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεπώς ως προς τον πατέρα εφαρμόζεται το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής, ήτοι το αγγλικό- το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του. Αν γίνει όμως γίνει αναγνώριση  (εκούσια ή δικαστική) της πατρότητας οι γονείς του ανηλίκου τέκνου δικαιούνται ενεργώντας από κοινού ενώπιον του ληξιάρχου εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης είτε να προσθέσουν το πατρικό επώνυμο στο επώνυμο του τέκνου (που έχει λόγω της εκτός γάμου γέννησής του το μητρικό επώνυμο) είτε να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του τέκνου τους το οποίο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός γονέα είτε συνδυασμός των επωνύμων τους. Όταν δηλαδή έγινε η αναγνώριση, δηλώθηκε και το επώνυμο που επιθυμούσατε να λάβει, στο οποίο συναινέσατε και εσείς ως μητέρα του τέκνου.

Στην περίπτωσή σας δηλαδή, το παιδί συνεχίζει να είναι τέκνο εκτός γάμου μεν, αλλά αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, που σημαίνει ότι έχει και εκείνος τη γονική μέριμνα. Κατά συνέπεια κατά το νόμο έχετε τη γονική μέριμνα από κοινού και οι δύο γονείς, εντός της οποίας εμπίπτει και η επιλογή για αλλαγή ή προσθήκη του επωνύμου. Άρα, θα μπορούσατε να κινήσετε τη διαδικασία αλλαγής επωνύμου  στον ελληνικό Δήμο όπου είστε εσείς και το παιδί σας εγγεγραμμένοι με βασικό επιχείρημα (για να αλλάξει το επώνυμο απαιτείται σοβαρός λόγος που επιδρά δυσμενώς ψυχοκοινωνικά στην ανάπτυξη του παιδιού, ενώ η απλή απαρέσκεια του επωνύμου ή η απομάκρυνση από τον γονέα που το φέρει δεν αρκεί) την αλλοδαπότητα του επωνύμου που οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος του και το αναγκάζει συνεχώς να εξηγεί την καταγωγή του και κατ’ αποτέλεσμα να αναβιώνει συνεχώς το αίσθημα της πατρικής εγκατάλειψης, μόνον όμως  εφόσον έχετε τη γραπτή συναίνεση του πατέρα για τη μεταβολή αυτή, διότι όπως προανέφερα έχει και εκείνος τη γονική μέριμνα.

Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να ζητήσετε δικαστικώς να ανατεθεί η επιμέλεια και η γονική μέριμνα αποκλειστικώς σε εσάς, ώστε να μη χρειάζεστε τη σύμπραξη του σε κάθε πράξη διαχείρισης για λογαριασμό του τέκνου σας. Ακόμη, υπάρχει και η δυνατότητα να ζητήσει την αλλαγή του επωνύμου ίδιο το παιδί σας όταν ενηλικιωθεί, οπότε δεν απαιτείται η συγκατάθεση του πατέρα.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου & Συνεργατών
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!