Θέλει να δώσει μισή διατροφή επειδή τα παιδιά θα πάνε κατασκήνωση! Ισχύει;

0

«Καλησπέρα σας. Ο πρώην σύζυγός μου, μου είπε ότι η διατροφή του Αυγούστου θα είναι ελλιπής,διότι τα παιδιά μας θα λείπουν 3 εβδομάδες στην κατασκήνωση. Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση; Όντως δικαιούμαι λιγότερη διατροφή για τα παιδιά;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1485,1486 παρ. 2,1489 παρ. 2,1493 και 1497 του ΑΚ (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 1329/1983) οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση τους, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμα και αν τούτο έχει περιουσία, εφόσον όμως τα εισοδήματα από αυτήν, ή το προϊόν της εργασίας του, ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του.

Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του έξοδα και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση τού υπόχρεου. Η κατά τα άνω υποχρέωση των γονέων προς διατροφή του τέκνου τους, βαρύνει αυτούς, κατά το άρθρο 1489 εδ. 2 ΑΚ, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Δείτε σχετικά: Μπορώ να διεκδικήσω διατροφή από την οικογένεια του πρώην συζύγου;

Το Δικαστήριο που ορίζει την καταβαλλόμενη κάθε μήνα διατροφή συνυπολογίζει όλες τις περιστάσεις και γενικότερα τις ετήσιες ανάγκες ενός τέκνου και κατανέμει τη διατροφή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εξ αυτού του λόγου οι αποφάσεις αναφέρουν ως μηνιαία διατροφή σταθερό ποσό. Ως εκ τούτου και κατά το μήνα Αύγουστο θα πρέπει να σας καταβληθεί το ποσό που έχει συμφωνηθεί με το συμφωνητικό συναινετικού διαζυγίου ή που έχει επιδικασθεί από το Δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση διατροφής και όχι μειωμένο ποσό.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Τώρα μπορείς να επισκεφθείς, επιλεγμένους ειδικούς συνεργάτες μας, μέσω του προγράμματος «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν». Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείς να δείς εδώ ενώ αν θες να πάρεις απαντήσεις μέσω του Singleparent.gr, μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.