Απολύθηκα για λόγους υγείας και δεν μπορώ να εργαστώ. Δικαιούμαι διατροφή από τον πρώην σύζυγο;

0

Είμαι μητέρα δύο ανήλικων τέκνων και έχω πάρει διαζύγιο τον Φεβρουάριο του 2016. Εδώ και τέσσερις μήνες εξαιτίας μιας εγχείρησης που έκανα, δεν εργάζομαι και δεν επιτρέπεται να εργαστώ για πολλούς μήνες ακόμη. Επίσης να αναφέρω ότι απολύθηκα από την εργασία μου και δεν έχω κάποιους οικονομικούς πόρους. Δικαιούμαι διατροφή από τον πρώην σύζυγο; Έχει περάσει η διετία για να γίνει η αναπροσαρμογή διατροφής των παιδιών, μπορούν να γίνουν και τα δύο μαζί και αν ναι ποια είναι η διαδικασία; Πόσο χρόνο θα χρειαστεί; Επίσης να αναφέρω ότι λόγω οικονομικών δεν μπορώ να έχω δικηγόρο, πως μπορώ να το διαχειριστώ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη 

Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 1442 του Αστικού Κώδικα, ο εκάστοτε πρώην σύζυγος δικαιούται να αξιώσει από τον άλλο διατροφή μετά τη λύση του γάμου τους, εφόσον κατά την έκδοση του διαζυγίου βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει σε εκείνον ή εκείνη να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, προκειμένου να εξασφαλίσει από αυτό τη διατροφή του/της.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1493 του Αστικού Κώδικα, το μέτρο της διατροφής οριοθετείται με άξονα τις πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του (ανάλογη διατροφή). Η διατροφή περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου, τα έξοδα διατροφής, καθώς και την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευση του.

Βέβαια, το δικαστήριο αποφασίζει την επιδίκαση διατροφής στο δικαιούχο πρώην σύζυγο πάντα σε συνάρτηση με το ύψος των εισοδημάτων, την περιουσία και τις λοιπές υποχρεώσεις του υπόχρεου σε διατροφή, συνεκτιμώντας την εν γένει πραγματική δυνατότητα καταβολής διατροφής, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει τη δική του διατροφή, βάσει των άρθρων 1443 και 1487 του Αστικού Κώδικα. Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω όροι, δεν νοείται υποχρέωση διατροφής.

Ο δικαστής καλείται να προσμετρήσει τις συνθήκες ζωής και τις νέες προϋποθέσεις διατροφής για εσάς και τα ανήλικα τέκνα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο άσκησης της αγωγής, όχι σε προγενέστερο χρόνο. Ο δικαστής θα εξετάσει επίσης εάν η εισοδηματική κατάσταση του πρώην συζύγου και πατέρα των παιδιών και μέχρι ποιο ποσό είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης σας. Αν η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του δικαιούχου δεν είναι δυνατή εκ μέρους του υποχρέου, ο δικαιούχος θα λάβει μειωμένη διατροφή. Εκτός αυτού, ο νομοθέτης προβλέπει στο άρθρο 1444 ΑΚ ότι αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου, η διατροφή μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ή να περιοριστεί.

Δηλαδή η υπαιτιότητα (πράξη ή παράλειψη του συζύγου από δόλο ή αμέλεια, που συνιστά παράβαση ή προσβολή των υποχρεώσεων εκ του γάμου) αποτελεί λόγω αποκλεισμού ή περιορισμού της διατροφής μετά το διαζύγιο. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο, αφού διερευνήσει το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, τους πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, θα αποφανθεί υπέρ ή κατά του αιτήματος καταβολής διατροφής.

Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σας, μπορείτε να ασκήσετε αγωγή, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, προκειμένου να ζητήσετε την καταβολή διατροφής, τόσο για εσάς (εφόσον δεν ήσαστε εσείς η υπαίτια για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης) όσο και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων σας, από τον πρώην σύζυγο σας, εφόσον έχει παρέλθει η χρονική διάρκεια ισχύος της προηγούμενης απόφασης.

Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να καταφύγετε σε δικηγόρο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικαστήριο για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, για την οποία θα σας παραπέμψουν σε δικηγόρο, ο οποίος διορίζεται αυτεπάγγελτα και μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση σας στο δικαστήριο. Σύμφωνα με το Νόμο 3226/2004, η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, ο οποίος είναι πολίτης χαμηλού εισοδήματος, δηλαδή έχων ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση ενδο-οικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος

Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!