Αν ο σύζυγος ξαναπαντρευτεί, συνεχίζει να δίνει την ίδια διατροφή στη πρώην σύζυγο;

0

Θα ήθελα να με ενημερώσετε, όταν ο σύζυγος ξαναπαντρευτεί, η μητέρα του ανήλικου συνεχίζει να παίρνει το ίδιο ποσό διατροφής όπως και πριν το γάμο;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

Για τον προσδιορισμό διατροφής τέκνου λαμβάνονται υπ’όψιν υπό του Δικαστηρίου τρία δεδομένα: α) Οι ανάγκες του τέκνου αναλόγως της ηλικίας του, β) η περιουσιακή κατάσταση του πατέρα και γ) Η περιουσιακή κατάσταση της μητέρας.

Εάν λοιπόν ένας σύζυγος που έδινα κάποιο ποσό διατροφής πριν νυμφευθεί αλλά μετά δημιούργησε καινούργια οικογένεια , με πρόσθετες υποχρεώσεις (π.χ. ένα άλλο τέκνο), θα κριθεί το ποσό της διατροφής που πρέπει να δίνει από τις βιοτικές του ανάγκες όσον αφορά τη νέα του οικογένεια, σε συνδυασμό με τα άλλα κριτήρια που προανεφέρθησαν. Επομένως, επειδή κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά (π.χ. ο πατέρας που επανανυμφεύθηκε μπορεί πριν να μην είχε δικό του σπίτι, ενώ τώρα η νέα του σύζυγος να έχει δικό της, οπότε κανονικά η οικονομική του θέση ελαφρύνεται εν σχέσει με το παρελθόν και θεωρητικά πρέπει να δίνει μεγαλύτερη διατροφή για το τέκνο του),η περιουσιακή κατάσταση του πατέρα θα κριθεί από το Δικαστήριο με τη στάθμιση των ως άνω δεδομένων.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η διατροφή επιδικάζεται υπέρ συζύγου (για περιπτώσεις που ο καταβάλλων διατροφή έχει υπαιτιότητα στην διάλυση της εγγάμου συμβιώσεως), όπου σταθμίζονται και πάλι οι ανάγκες της συζύγου που λαμβάνει διατροφή και οι οικονομικές δυνάμεις του συζύγου, αναλόγως των βιοτικών του αναγκών.

Εάν φερ’ειπείν η σύζυγος που ελάμβανε διατροφή αρχίσει να εργάζεται, ενώ πριν δεν εργαζόταν, φυσικά η διατροφή τουλάχιστον θα μειωθεί. Το ίδιο και αν ο σύζυγος με τον νέο του γάμο αύξησε τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Το ποσό της διατροφής θα κριθεί κατά περίπτωση ύστερα από στάθμιση των οικονομικών μεγεθών και δυνάμεων.

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788
Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr