Πρόγραμμα «Κοινωνική κατοικία» για οικογένειες που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες

0

Το πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» της ΜΚΟ  «Praksis» αφορά στην πρόληψη και παρέμβαση, προκειμένου στην αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κατάστασης κρίσεως στην κοινότητα. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης με τελικούς λήπτες αυτού, νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται στα όρια της ένδειας. Αφορά την υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες, μέσω της παροχής στοχευόμενων ενεργειών υποστήριξης (ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας, προγράμματα ανεύρεσης εργασίας, συνδρομή στην αποπληρωμή ενοικίου, επισιτιστική ενίσχυση και ενίσχυση σε ΔΕΚΟ).).

Βασικός πυλώνας της δράσης αυτής θεωρούνται όλες οι ενέργειες, προκειμένου στην εργασιακή (επαν)ένταξη των ωφελουμένων μελών των οικογενειών. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειών  που αντιμετωπίζουν έντονα όλο το φάσμα των συνεπειών της μεταβολής του εισοδήματός τους, να διατηρήσουν την κατοικία τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τις συνέπειες της κρίσης με πιο ανώδυνο τρόπο.

Η επιλογή των οικογενειών γίνεται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά αποτελούμενα από τέσσερα (4) μέλη κατά μέσο όρο. Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων και η μεταβολή του εισοδήματος τα τελευταία δύο έτη είναι βασικές προϋπόθεσεις.

Σημεία παρέμβασης

Η γεωγραφική έκταση του προγράμματος είναι η περιφέρεια της Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται στο πρόγραμμα προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού:

•  Επιδότηση ενοικίου και ΔΕΚΟ

•  Επισκευές σπιτιών

•  Σίτιση (μέσω διατακτικών super market)

•  Μέσα ενίσχυσης/ διαβίωσης

•  Ιατροφαρμακευτική στήριξη ωφελουμένων

•  Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελουμένων

• Χρηματοοικονομική Παιδεία Οικογένειας

• Εργασιακή Συμβουλευτική/ Προώθηση στην αγορά εργασίας

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε κι εσείς στο πρόγραμμα, μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση, από εδώ.