Παράταση πήραν οι αιτήσεις για το επισιτιστικό πρόγραμμα

0

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2015 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 – 2020/ ΤΕΒΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και ο συντονιστής του προγράμματος για τον Δήμο Νέας Ιωνίας, έδωσε παράταση για την διαδικασία των αιτήσεων (αρχικά η διορία έληγε στις 5/8) προκειμένου να μπορέσουν ακόμα περισσότεροι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα παρέχονται στους ωφελούμενους:

1.Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
I.Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης και εντάσσονται στο πρόγραμμα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και  Δομές των Δήμων της Κρήτης.
II.Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας από τις κοινωνικές υπηρεσίες και  Δομές των Δήμων της Κρήτης
2.Διατροφικές Συμβουλές
3.Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης
4.Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
5.Νομικές συνδρομές
6.Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης  παιδιών
7.Κοινωνικά φροντιστήρια μέσω των συμπραττομένων εταίρων
8.Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους μέσω των Δήμων
9.Εκδρομές μέσω των Δήμων
10.Παροχή χώρων για παιγνίδι συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

Αναλυτικές οδηγίες από την ΗΔΙΚΑ για την αίτηση.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά για όλους τους δήμους της χώρας, στο https://www.idika.org.gr/teba/
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους».

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους με:
1. ΑΦΜ
2. ΑΜΚΑ
3. Αστυνομική Ταυτότητα
4. Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014) και
5.  κωδικό TAXIS.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση έτους 2015 (οικονομικό έτος 2014), δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να δείς σε παλαιότερο άρθρο μας εδώ.