ΟΑΕΔ: Ποιοί άνεργοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων

0

Από τις 16 έως τις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί φέτος το «δώρο Χριστουγέννων» στους επιδοτούμενους από τον ΟΑΕΔ ανέργους.

Συγκεκριμένα, δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ από 1-5-2013 και έπειτα. Οι άνεργοι που είχαν ταμείο ανεργίας από 1-5-2013 έως και 31-12-2013 παίρνουν ολόκληρο το δώρο, που, στην περίπτωση αυτή, ανέρχεται στα 360 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο άνεργος πήρε ταμείο ανεργίας για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε για κάθε μήνα που ήταν άνεργος δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα.

Αναλυτικότερα, το δώρο Χριστουγέννων έχει ως εξής.

Με 1 μήνα επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 1 μήνα = 3 Χ 14,40 = 43,2 €
Με 2 μήνες επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 2 μήνες = 6 Χ 14,40 = 86,4 €
Με 3 μήνες επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 3 μήνες = 9 Χ 14,40 = 129,6 €
Με 4 μήνες επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 4 μήνες = 12 Χ 14,40 = 172,8 €
Με 5 μήνες επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 5 μήνες = 15 Χ 14,40 = 216,00 €
Με 6 μήνες επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 6 μήνες = 18 Χ 14,40 = 259,2 €
Με 7 μήνες επιδότησης: 3 (ημερομίσθια) x 7 μήνες = 21 Χ 14,40 = 302,4 €

Να σημειωθεί ότι για κάθε ανήλικο τέκνο, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται κατά 10%.

Πηγή: http://www.imerisia.gr