Νέες υπηρεσίες παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

0

Μία σειρά από νέες υπηρεσίες θα μπορούν πλέον να μας προσφέρουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες. Οι νέες αυτές υπηρεσίες θα παρέχονται στους πολίτες μέσω online σύνδεσης με τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχουν τα ΚΕΠ είναι:

> Φορολογική Ενημερότητα,

> Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και Βεβαίωση Οικονομοτεχνικού Έργου,

> Βεβαιώσεις Οικογενειακής Κατάστασης,

> Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης για τον ΟΓΑ,

> Πιστοποιητικό γέννησης,

> Πιστοποιητικά ΝΑΤ για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης, βεβαίωση ετήσιων αποδοχών για φορολογική χρήση και συγκεντρωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα εξαμήνου.

Για όλα τα παραπάνω, για να εξυπηρετηθούμε χρειαζόμασταν μέχρι τώρα έως και 10 ημέρες, ενώ πλέον θα χρειάζονται λίγα λεπτά αφού το πιστοποιητικό θα χορηγείται επιτόπου μέσω online σύνδεσης των ΚΕΠ με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: http://praktikesidees.gr