Κύπρος: Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας 2013

0

Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνοντας κατανόηση σε αίτημα ενδιαφερομένων που είτε από άγνοια ή άλλους λόγους δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους για το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας κατά το έτος 2013, πληροφορεί το κοινό ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για το έτος 2013 μέχρι τις 7/2/2014. Μετά το πέρας της πιο πάνω ημερομηνίας καμία αίτηση επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας για το έτος 2013, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Υπουργείο Οικονομικών και τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Επίσης, το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικώνwww.mof.gov.cy

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τις τρίτεκνες/πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση ότι θα τους καταβληθεί έκτακτα το επίδομα τέκνου εφόσον το εισόδημά τους με βάση τα στοιχεία της περσινής τους αίτησης δεν ξεπερνούσε τις €39.000.

Ως γνωστό, η νομοθεσία προνοεί την έναρξη καταβολής του επιδόματος σε δικαιούχους μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους, αφού υποβληθούν και εξεταστούν οι σχετικές αιτήσεις για το επίδομα. Ωστόσο, το Υπουργείο αναγνωρίζοντας τη δυσχερή θέση των πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, αποφάσισε την καταβολή του επιδόματος με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξή τους. Ως εκ τούτου το επίδομα αναμένεται ότι θα τους καταβληθεί εντός της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου.

Πηγή: http://www.moi.gov.cy/