ΕΥΔΑΠ: Παράταση προθεσμίας πληρωμής λογαριασμών κατά 20 ημέρες

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ στην ιστοσελίδα της, εφ’ όσον η πληρωμή γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.eydap.gr και με επιλογή συνεργαζόμενης Τράπεζας, προβλέπεται παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τριμηνιαίων Λογαριασμών κατά 20 ημέρες. Η παράταση αυτή ισχύει και για εξόφληση στα ΕΛΤΑ.

Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται και στους καταναλωτές, των οποίων η πάγια τραπεζική εντολή απέτυχε να εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο. Μετά την πάροδο και της παράτασης αυτής οι Λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται από την Ημερομηνία Λήξης που αναγράφεται στον Λογαριασμό και χρεώνονται σε επόμενο ενώ για τους Λογαριασμούς που εκδίδονται σε μηνιαία βάση, δεν είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας πληρωμής.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε αν είναι δυνατή η εκπρόθεσμη εξόφληση του Λογαριασμού σας εντός της Προθεσμίας Παράτασης Πληρωμής και ενδεχομένως να τον εξοφλήσετε ηλεκτρονικά, μπορείτε να μπείτε εδώ.