ΕΥΔΑΠ: Έκπτωση στα τιμολόγια ύδρευσης σε μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες ευπαθείς ομάδες

0

Η ΕΥΔΑΠ λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της, παρέχει εκπτώσεις επί των λογαριασμών ύδρευσης σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με 3 παιδιά και  υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη πρώτη ομάδα παρέχει:

Για 4μελείς (μονογονεϊκή οικογένεια με 3  παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Στους δικαιούχους της πρώτης ομάδας,  η έκπτωση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.
Στους δικαιούχους της δεύτερης ομάδας, παρέχεται ετησίως 30% έκπτωση στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης ενώ οι ίδιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προυποθέσεις:

α) να είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)
β) να έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως
γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης να μην υπερβαίνει τα 150 €.

Για την χορήγηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) της δεύτερης ομάδας, απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:

-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο σε ισχύ)
-Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η έκπτωση ισχύει από 23/09/2013 και έχει ισχύ για ένα χρόνο.