«Διαφάνεια τώρα!»: Νέα υπηρεσία καταγγελιών για τη δωροδοκία και τη διαφθορά

0

Σας ζήτησε ο γιατρός φακελάκι;
Ο εξεταστής οδήγησης ζήτησε  «λάδωμα» για να σας περάσει;
Τώρα μπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά δωροδοκίας και διαφθοράς μέσω της νέας υπηρεσίας  «Διαφάνεια τώρα» που αποτελεί πρωτοβουλία της μή κυβερνητικής οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς».

Καλώντας στον αριθμό 10190 ή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάςοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της οργάνωσης και να κάνουν το ειδικό κουίζ που έχει προετοιμάσει η υπηρεσία για να μάθουν εάν το περιστατικό που τους απασχολεί συνιστά υπόθεση διαφθοράς.

Ο ρόλος της υπηρεσίας δεν είναι ούτε η παροχή νομικής υποστήριξης ή εκπροσώπησης, αλλά η υποστήριξη και οι συμβουλές σε όσους επιθυμούν να καταγγείλουν περιστατικά που εμπεριέχουν διαφθορά, όπως κατάχρηση εξουσίας ή απάτη ή σπατάλη δημόσιων πόρων.

Αρχικά, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον αρμόδιο φορέα στον οποίο πρέπει να προσφύγουν κι όταν δεν υπάρχει απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα ζητεί επισήμως ενημέρωση από τον φορέα . Επίσης, σε υποθέσεις που κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας κρίνονται σημαντικού ενδιαφέροντος, επικοινωνεί με τις καταγγελλόμενες πλευρές αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά.

Πάγιο αίτημα της Οργάνωσης εδώ και χρόνια αποτελεί η προστασία των wistleblowers, όρος που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για εκείνους που καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει οδηγήσει στη δημοσιοποίηση σημαντικών περιστατικών διαφθοράς σε 60 χώρες (προσφέρεται σε 90 χώρες) του κόσμου και μέχρι σήμερα, παγκοσμίως, περισσότεροι από 140.000 πολίτες έχουν απευθυνθεί σε κάποια από αυτές για να αναφέρουν τη δική τους εμπειρία.