Αιφνιδιαστική αναστολή των συντάξεων, στις ανύπαντρες κόρες!

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες η αιφνιδιαστική αναστολή των συντάξεων άγαμων θυγατέρων, 32 χιλιάδων στον αριθμό, από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή πλέον η επιβολή πλαφόν στην κατηγορία αυτή των συντάξεων, ήτοι το ποσό των 720 ευρώ μηνιαίως. Αφετηρία της εφαρμογής αυτής, σύμφωνα με το Μνημόνιο 3, είναι η 1η Ιανουαρίου 2013 ενώ αιτία της αναστολής των καταβληθεισών συντάξεων αποτελεί η επιχείρηση διασταύρωσης, από το Υπουργείο Οικονομικών, των εισοδηματικών κριτηρίων των δικαιούχων της σύνταξης αυτής, ήτοι αν οι άγαμες θυγατέρες κατέχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, όπως ενοίκιο, μισθό ή άλλη σύνταξη, για να εξακριβωθεί αν τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν σε μηνιαία βάση το ύψος αυτό.

Η αντίδραση μεγάλου αριθμού άγαμων θυγατέρων ήταν άμεση με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο του γενικού λογιστηρίου του κράτους στην Αθήνα καθώς και με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο και τους βουλευτές, ζητώντας να μην εφαρμοστεί ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή καταργώντας αυτό το δικαίωμα ζωτικής σημασίας για τις ίδιες το οποίο τις συντηρεί, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα σε συνδυασμό και με την αυξανόμενη ανεργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο ν. 4093/12.11.2012 (Μνημόνιο 3) από την 1η Ιανουαρίου του 2013 έχει επιβληθεί πλαφόν 720 ευρώ στις κύριες συντάξεις των περίπου 32.000 άγαμων θυγατέρων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα με τον νόμο αν υπάρχουν εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια, μισθός ή άλλη σύνταξη), επιβάλλεται αναλογική μείωση της σύνταξης ή ακόμα και αναστολή της. Το πλαφόν των 720 ευρώ μηνιαίως ισοδυναμεί με 8.640 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό της ετήσιας σύνταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Aν τα εισοδήματα από τις πηγές είναι μεγαλύτερα από το ανωτέρω όριο, η σύνταξη αναστέλλεται. Απόδειξη για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των άγαμων θυγατέρων αποτελούν οι δηλώσεις εισοδήματος του έτους 2012, ήτοι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011.

Η περικοπή των συντάξεων αυτών έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον βέβαια κριθεί από την εκκαθάριση που θα προηγηθεί.

Επικουρικές συντάξεις – μερίσματα

Τέλος, σύμφωνα με σχετική διάταξη του νόμου δεν θα πραγματοποιηθεί καμία περικοπή στις επικουρικές συντάξεις των άγαμων θυγατέρων ή στα μερίσματα που τυχόν εισπράττουν από το Δημόσιο μαζί με την κύρια σύνταξη.

Ακολουθούν 2 παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Έστω ότι μια άγαμη θυγατέρα λάμβανε την εν λόγω σύνταξη ποσού 1.000 ευρώ χωρίς όμως να εισπράττει άλλα εισοδήματα, με το ανωτέρω πλαφόν η σύνταξη θα μειωθεί στα 720 ευρώ, δηλαδή 1000€ – 280€ = 720€

Παράδειγμα 2:

Έστω ότι η ίδια άγαμη θυγατέρα λάμβανε ως μηνιαίο εισόδημα από ενοίκιο 400 ευρώ και την ανωτέρω σύνταξη ποσού 1.000 ευρώ. Με το ανωτέρω πλαφόν η σύνταξη αφού μειωθεί στα 720 ευρώ, έπειτα θα αφαιρεθεί και το ενοίκιο των 400 ευρώ, δηλαδή 1000€ – 280€ = 720€ – 400€ = 320€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

O νόμος όμως δεν αντιμετωπίζει καθόλου τις περιπτώσεις που στο οποιοδήποτε διάστημα θα μείνει ξενοίκιαστο το μίσθιο ακίνητο (κατάστημα, διαμέρισμα) κατά το οποίο δεν θα εισπράττει πλέον η άγαμη θυγατέρα μίσθωμα ενώ από την σύνταξή της αφαιρέθηκε το ποσό αυτό καθώς επίσης δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι πολλοί δύστροποι μισθωτές αρνούνται να καταβάλλουν το οποιοδήποτε μίσθωμα δεδομένου μάλιστα για να κινηθεί η διαδικασία της εξώσεως θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 8 μήνες κατά τους οποίους η ιδιοκτήτρια (άγαμη θυγατέρα) δεν θα εισπράττει μίσθωμα, καθώς και τα έξοδα στα οποία θα πρέπει να υποβληθεί για να κινήσει την διαδικασία της εξώσεως τα οποία με τους μετριότερους υπολογισμούς υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων ευρώ τουλάχιστον!!!

Κωνσταντίνος Τζίκας 
Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Αριστοτέλους 30, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623
Τηλέφωνο: 2310266849
Fax: 2310266849
Web: http://www.tzikas-lawfirm.gr/
Email: info@tzikas-lawfirm.gr