28 Οκτωβρίου 1940: Ένας πόλεμος σε εικόνες!

0

Με αφορμή τη σημερινή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αναδημοσιεύουμε σπάνιο φωτογραφικό υλικό που βρήκαμε στο e-selides.gr και που μας έκανε να αναρωτηθούμε, τί απέγιναν αυτοί οι Έλληνες σήμερα. Κάποτε πέσαμε να πεθάνουμε για αυτό το ΟΧΙ και σήμερα, που το ακούμε κάθε μέρα εις βάρος των παιδιών μας,  με μισθούς 200 και 300 ευρώ, κάτι έχουμε και δεν μιλάει κανείς. Ας ελπίσουμε πως θα επιστρέψουμε ξανά στο παλιό καλό εαυτό μας. Ποτέ δεν είναι αργά!

 photo Deltaiota3AC0gammagammaepsilonlambdamualphaBetaalphasigmaiotalambdaiota3AC0zip_zpsa7f6215b.jpg
Διάγγελμα Βασιλιά
 photo Chiepsiloniotarho3CC0gammarhoalphaphiomicronMuepsilontaualphaxi3AC0_zps71e44972.jpg
Χειρόγραφο Μεταξά
 photo GammaEpsilonRhoMuAlphaNuOmicronIotaSigmaTauEtaThetaEpsilonSigmaSigmaAlphaLambdaOmicronNuIotaKappaEtazip_zps9e8bd69f.jpg
Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη

 photo Alphapiomicronchialphaiotarhoepsilontauiotasigmamu3CC0sigmafiotataualphalambdaomicron3CD0sigmataurhoalphatauiota3CE0tauetazi_zps61619894.jpg

 photo GammaUpsilonNuAlphaIotaKappaEpsilonSigmaPiOmicronUpsilonEpsilonKappaChiIotaOmicronNuIotaZetaOmicronUpsilonNuDeltaRhoOmicronM_zps965f3c6d.jpg

 photo DeltaIotaAlphaNuOmicronMuEtaSigmaUpsilonSigmaSigmaIotaTauIotaOmicronUpsilon_zps44380805.jpg

 photo EpsilonNuEpsilonDeltaRhoAlpha_zpseded016f.jpg

 photo epsilonpiiotasigmataurhoalphatauepsilonupsilonmu3AD0nuomicroniotasigmatauomicronsigmataualphathetamu3CC0tauomicronupsiloneta_zps31176247.jpg

 photo mu3AC0thetaetamualphasigmatauetanupiepsilonrho3AF0omicrondeltaomicrontauetasigmafkappaalphatauomicronchi3AE0sigmaf_zpsea369190.jpg
Μάθημα τη περίοδο της Κατοχής

 photo EpsilonPhiOmicronDeltaOmicronSigmaOmicronPiLambdaIotaTauOmegaNu_zps3b8d2b8b.jpg

 photo PiEpsilonRhoIotaThetaAlphaLambdaPsiEtaTauRhoAlphaUpsilonMuAlphaTauIotaAlpha_zps8eddf986.jpg

 

 photo PiLambdaEpsilonKappaTauAlphaGammaIotaAlphaTauOmicronSigmaTauRhoAlphaTauOmicron_zpsf04d835b.jpg

 photo epsilonomicronrhotaualphasigmamu3CC0sigmafnuiotakappa3CE0nuAlphatheta3AE0nualpha1940_zpsb2f3c3de.jpg
Εορτασμός Νικών στην Αθήνα 1940

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρόνια πολλά με περισσότερο καθαρό και ελεύθερο αέρα για όλους!