Το «Ελλα-Δικά Μας» παρουσίασε το έργο του σε μια εκδήλωση για δημοσιογράφους

0

Η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας παρουσίασε το έργο και τα επόμενα βήματά της στου δημοσιογράφους, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
039046Με παραγωγή 2 δις προϊόντων (τεμ.) και κύκλο εργασιών 1 δις ευρώ, περισσότερους από 2.500 κωδικούς, 4.400 εργαζομένους και 64 μονάδες παραγωγής σε όλη την Ελλάδα, η πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική δύναμη της ελληνικής οικονομίας, που στοχεύει να αναδείξει την αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως το πιο ορθολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη δημιουργίας μιας βιώσιμης οικονομίας και την έξοδο από τον φαύλο κύκλο της κρίσης.
003Αριθμώντας σήμερα 34 εταιρείες-μέλη, το Ελλα-Δικά Μας είναι μια ένωση δυνάμεων με ορισμένες από τις ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, οι οποίες επέλεξαν υπεύθυνα να διατηρήσουν το τρίπτυχο Παραγωγή, Βάση και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Διεκδικεί έναν ουσιαστικό ρόλο στο διάλογο για την οικονομία, μεταξύ άλλων, μέσα από την προώθηση προτάσεων για την ενθάρρυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.