Νομοθετική ρύθμιση καθιστά εύκολο το διαζύγιο με αλλοδαπό/ή

0

Το ζευγάρι θα επιλέγει ποιάς χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται 

Σε περίπτωση χωρισμού  έγγαμου ζευγαριού, εάν ο ένας από τους δύο είναι αλλοδαπός, δεν θα αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα ποιας χώρας το δίκαιο θα εφαρμοστεί για την έκδοση του διαζυγίου τους.

Και αυτό γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου έλυσε το θέμα, υιοθετώντας   τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν τη δυνατότητα στα «διεθνή ζευγάρια» να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού τους.

Η Ελλάδα είναι το 16ο κράτος-μέλος της Ε.Ε., που υιοθέτησε τον κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό (Ρώμη ΙΙΙ), ενώ παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση της Ελλάδας.

Έτσι, με τον κανονισμό Ρώμη ΙΙΙ καθιερώνεται, η ευχέρεια των συζύγων να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει τη λύση του γάμου τους. Αν το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, τότε οι δικαστές μπορούν να αποφασίζουν ποιας χώρας η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο επίμαχος κανονισμός 1259/2010 δεν έχει επιπτώσεις στην ελληνική νομοθεσία περί διαζυγίου ή γάμου, ούτε προβλέπει την υιοθέτηση κανόνων που επηρεάζουν ουσιαστικά το οικογενειακό δίκαιο των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Πηγή: www.protothema.gr